Tilrettelagt service og samferdsel

Skolen har en klasse for elever med særskilte behov. Det er 10 elevplasser, tilrettelagt undervisning og individuelle opplæringsplaner i utdanningsprogram for Salg, service og reiseliv. Man må ha sakkyndig vurdering fra PPT for å kunne søke til klassen. Utdanningsprogrammet krever at elevene kan lese og skrive.  Om det er naturlig, kan enkelt-elever få anledning til prøve å avlegge eksamen i ett eller flere fag.

Etter det første skoleåret kan det bli aktuelt med praksis-plass eller utplassering i arbeidsliv. Vi arbeider både med hver enkelt elev og med gruppa som helhet, for å trene elevene til samarbeid og selvstendighet, og til å representere seg selv i ulike sammenhenger.

Skolen samarbeider med elev, foresatte, bydel og eventuelt andre instanser for egen utvikling for den enkelte elev, slik at eleven blir mest mulig selvstendig på veien mot voksenliv og arbeidsliv. Noen elever klarer å kvalifisere seg til å komme inn i lærekandidat-ordning etter tre år i denne klassen.

Vi arrangerer ikke åpen dag, men tar i mot individuelle besøk i desember mnd. Ta kontakt med kontaktlærere:

Runar Thorstensen - runart2903@osloskolen.no

Magnus Tveit - matva002@osloskolen.no

Fagtilbud

  • Norsk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving
  • Naturfag
  • Matematikk
  • Forretningsdrift
  • Kultur og samhandling
  • Markedsføring og nyskapning