Foreninger

Elevrådet

Ved alle videregående skoler skal det være et elevråd. Elevrådet består av to tillitsvalgte fra hver klasse og blir valgt i samarbeidsøkten i august/september hvert år. Elevrådet arbeider med spørsmål knyttet til arbeidsmiljøet og velferdsinteressene til elevene. Elevrådet har ikke vedtaksrett i skolesamfunnet, men kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
Elevrådet har et elevrådsstyre med 7 - 9 medlemmer. Valg av leder og representanter fra Vg2 og Vg3 blir gjort i juni. Supplering for elever fra Vg1 gjennomføres i september. Elevrådet og Mercur har kontor på rom 413.

Mercur

Mercur er OHGs elevsamfunn. Allerede i 1877 ble elevsamfunnet stiftet, og det fikk navn etter handelens og kjøpmennenes gud i den romerske religionen. Mercur står for de sosiale innslagene ved skolen og arrangerer møter og tilstelninger som Halloween, grøtfest, St. Lucia, Velentinedag, påskerebus m.m. Mercur har et styre som velges hver høst.

Idrettslaget

Alle klasser skal ha en idrettsrepresentant som velges samtidig med tillitselevene til elevrådet. Et styre for idrettslaget velges hver høst, og samarbeider med kroppsøvingslærer Preben Fjære Brynemo om turneringer og aktiviteter, deriblant høstaktivitetsdagen i første halvdel av september.

Årboken

Hvert år gir elevene i årbokredaksjonen ut "Skolens årbok". Redaksjonen velges ved skolestart.

Skoleavisen Handelskampen

Avisen utkommer 2-3 ganger per skoleår. Redaksjonen velges hver høst.

OHG-revyen

Fire revysjefer starter allerede på våren med forberedelse til revypremiere i januar året etter. Audition for å kunne bli skuespiller / danser foregår i august / september. Rekruttering til de ulike gruppene foregå samtidig. Det er behov for alle slags talenter.

Kulturutvalget med skolekoret

Elevkoret på OHG organiseres av Kulturutvalget og ledes av Karoline Torkildsen. Koret synger ved arrangementer som velkomstdagen for nye elever, Dignity Day, juleavslutning, Holocaustarrangement og ved avslutningsarrangementet for avgangselevene i juni. Øvelser skjer på Hyggerommet i avtalte samarbeidsøkter på tirsdager og i enkelte storefri.

Kulturutvalget

Foreninger

  • Elevrådet med elevrådsstyret
  • Mercur
  • Idrettslag
  • Årbok
  • Skoleavis
  • OHG-revyen
  • Kulturutvalget med skolekoret
  • Markedsførings- /profilgruppen