Heldagsprøve Internasjonal engelsk og  Samfunnsfaglig engelsk, Vg2 og Vg3