Heldagsprøvene starter

10.12 9:00

18.12 15:30

Mandag 10.12:   Matematikk Vg1 ST 1T / 1P,

                              Vg1 SE 1PY,

                              FGY

Fredag 14.12:     Heldagsprøve norsk Vg2,

                              Langdag norsk Vg3

 

Mandag 17.12:   Vg2:  2. fremmedspråk

 

Tirsdag 18.12:    Matematikk Vg2:  R1 / S1 / 2P / R2

                              Matematikk Vg3:  R2 / S2

                              Elever som ikke har matematikk, har fagdag i historie.