Takk for at du søkte OHG

Åpneskole2019

Vi vektlegger å sikre en god skolestart og et trygt klassemiljø, og det arrangeres klassetur for førsteklassingene allerede i skolestart-uka. Alle vg1-klassene har to kontaktlærere og i tillegg har vi helsesøster til stede hver dag, rådgivere per trinn, psykolog og miljøarbeider. Fra høsten 2019 forskyver vi skolestarten vår frem til kl. 08.30!

Våre lærere er svært dyktige og engasjerte og skolen har mange fag å velge mellom. Et sterk faglig fokus gir sterke faglige resultater og skolen har akkurat blitt en universitetsskole. Dette innebærer et tett samarbeid med universitetet i Oslo om å utvikle kvaliteten på undervisningen for elever og studenter.

OHG er en sosial skole med mange spennende elevorganisasjoner og en sterk revykultur. Skolen ble kåret til årets Elevråd 2018 og setter medbestemmelse hos elevene høyt!  

Gikk du glipp av Åpen dag? Sjekk vår brosjyre og presentasjon av skolen her.
Du kan gjerne kontakte rektor eller studieleder direkte og gjøre avtale om besøk.
Det er mye som skjer hos oss, så følg oss gjerne på facebook og Instagram ohgvgs med bilder fra skolehverdagen vår!

Velkommen til OHG!

AApen dag 2019_2
AApen dag 2019_1