Velkommen til avslutning for avgangselevene!

Avslutning Vg3

Det er tradisjon ved Oslo Handelsgymnasium å holde en avslutningshøytidelighet ved skoleårets slutt. Skolen ønsker å lage en verdig ramme om avslutningen, og det vil glede oss om elever og foresatte vil være til stede ved avslutningshøytideligheten. Av plasshensyn kan det dessverre ikke møte flere en to foresatte per elev.  Høytideligheten vil finne sted i skolens Aula  onsdag 19. juni kl. 1800 (dørene åpnes kl. 1730). Alle bes om å inta sine plasser senest kl 1755.

Velkommen!

Invitasjonen finner du her.