Formelt innsatt ny rektor og assisterende rektor

Rektor og ass.rektor

Rektor: Camilla K. Mehl, ansatt siden 2011, siviløkonom med 15 års erfaring fra næringslivet, PPU og master i skoleledelse «rektorskolen».

Ass. rektor: Tone Fairway, ansatt siden 2010, master i språk og kultur i tillegg til fagene engelsk og drama, PPU, rådgiverutdanning og ellers lang skoleerfaring.

Rektor og ass.rektor utfyller og utfordrer hverandre på en spennende måte og har fungert i stillingene den siste tiden. Felles for de begge er et stort engasjement og hjerte for elevene og alle som jobber på Handels - tillitsbasert og elevsentrert ledelse står svært sentralt ❤️

Vi gratulerer og ønsker masse lykke til!