Julehilsen fra rektor - se plan for uke 1 og uke 2

Juleavslutning Teams

Vedlegg: Aktivitetsplan uke 1 og uke 2

Vi har den siste tida prøvd å ha små koselige juleaktiviteter med "Jakt på nissen" i Elevsiden vår, Luciamarkering med lussekatter, perlekalender i aulaen og julemusikk på morgenen når elevene går forbi osloskolens kanskje vakreste juletre :-) Flere klasser har pyntet litt i klasserommet, og noen har hatt julekalender - julestemning er noe vi alle er med på å skape.

Vi gikk inn i skoleåret 2021 – 2022 med optimisme – vi var på grønt nivå!  Samtidig visste vi at når skoler åpnet for fullt uten at vaksinering for ungdom under 18 år var på plass, ville det bli smitte. Grunnet nye teststrategier kunne vi allikevel holde skolene åpne, og alt i alt har aktivitetene denne høsten gått nesten som normalt.

Vi har lært å kjenne elevene våre som en flott gjeng som vi alle er blitt veldig glade i! Det er gledelig at resultater fra Elevundersøkelsen i høst viser god trivsel, men minner allikevel om at OHG er en stor skole, så det er viktig at vi er ekstra bevisste på inkludering, og hvordan vi snakker med og om hverandre.

Nå er det juleferie, og elevene har to uker uten undervisning. Mange er godt fornøyd med faglig utvikling denne høsten, andre syns det har vært mer krevende. Vi ser at overgangen fra mer enn 1,5 år med skole under svært ustabile rammer for ungdommene våre gjør at vi må bruke tid på "rebording" – vi må nesten lære på nytt "det å lære". Dette skal vi ha mye fokus på fremover. Det kanskje aller viktigste er å være tilstede i undervisningen – enten om den er på Teams eller i klasserommet.  Vi ser et for høyt fravær - spesielt på elever over 18 år som kan melde fraværet selv  - dette skal vi derfor jobbe enda tettere sammen om i 2. termin.

Vi starter første skoledag tirsdag 4. januar, og slik det ser ut nå så er dette på rødt nivå. Det betyr at skolen er forpliktet til å redusere antall nærkontakter i klassene, og på studiespesialiserende utdanningsprogram med store klasser gjeninnfører vi gruppe 1- og gruppe 2 modellen. Vi starter med dette første skoledag etter jul, se vedlagte plan. Vi fjerner kravet til "hybrid". Det betyr at den gruppen som er hjemme jobber med opplegg som faglærere har lagt ut i fagrom (ikke for mye/stort), og at fokuset fra lærer er på elevene i klasserommet.  Noen lærere vil ønske å ha en felles oppstart/avslutning, men dette styrer hver enkelt lærer selv. Kontaktlærere har nå satt opp gruppeinndelingen ut fra sosialpedagogiske hensyn, slik at alle har noen nære å være sammen med. Enkelte elever får også et tilbud om å være tilstede hver dag, disse tar vi en samtale med i begynnelsen av januar.

 Vi håper at vi raskt kommer tilbake til en normal skolehverdag igjen, med alle elevene på plass fysisk på skolen. Frem til da ønsker vi dere alle en fredelig og avslappende jul - og tusen takk for godt samarbeid og konstruktive innspill denne høsten. 

 Første skoledag er tirsdag 4. januar og terminkarakter for termin 1 publiseres i VIS 14.1. Elevene får også med seg en karakterutskrift hjem.

På vegne av alle oss på OHG - god jul!

Beste hilsen rektor Camilla