Smitteoppdatering covid-19, færre elever i karantene

Covid

Følgende grupper er berørt

  • 2MF1-2-33 Markedsføring og ledelse med Baard Henningsen
  • 2HISA-2-15 Historie og filosofi 1 med Olav Birkeland
  • 2STF Hele klassen (historie og kroppsøving med Stein Erik Mårstøl, norsk med Christine Sjøgren-Erichsen)
  • 2MAS1-2 Matematikk S1 med Hermod Haug
  • 2TYS Tysk med Bob Steinarsson, Henrik Hamborg (vikar for Elisiv Gregersen) og Lena Ellevold
  • EB1 Entreprenørskap med Christoffer Nikolaisen

Faglærer legger til rette for hjemmeundervisning i karanteneperioden, på Teams eller annen måte.

Det er svært viktig å være informert om hva karantene innebærer. Dere vil bli oppringt av Smittesporingsteamet i bydeler, men dette kan ta tid. Derfor må dere lese nøye vedlagte dokument fra bydel Frogner og følge disse tiltakene. Merk dere spesielt det som står om testing. 

Informasjonsbrev til foresatte og lærere BFR skole covid19.pdf

Dette skal vi klare sammen! God helg! 

Vennlig hilsen rektor.

 

 

Informasjon om midlertidige fraværsgrenser

Utdanningsdirektoratet lempet på kravet om dokumentasjonskrav ved sykdom. Reglene gjelder i denne perioden - og i første omgang frem til 1.november. Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.

Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år).  Fraværet vil da regnes som dokumentert og det vil ikke telle med i fraværsprosenten. Det er svært viktig at du som elev varsler kontaktlærer og aktuelle faglærere hvis du må holde deg hjemme. Skolen forventer også at hvis elevene er i form til det, følger opp undervisningen hjemmefra.

Vi håper at alle er kloke nok til å holde seg hjemme når de må, men samtidig er på skolen når man kan. Særlig for elever som er over 18 år - og kan melde fraværet deres selv - er det viktig at egenmeldt fravær ikke blir "en sovepute" og at det blir litt for fristende å være hjemme. Hvis man f.eks ikke har noen vurderingssituasjoner fremover eller ikke gjør noen oppgaver hjemmefra, kan man risikere å ikke få karakter. Det er veldig uheldig.

Se vedlagt en god forklaring på fraværsføring og fraværskoder dere bør kunne:  fravarskoder_OHG.pdf