Blanding av hjemmeskole og fysisk på skolen i uke 46 og uke 47

UDE

Vi har nå laget en 2-ukers plan frem til fredag 20.11 som ser slik ut:  

·         Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST) har hjemmeskole med digital undervisning etter timeplanen mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

·         Fagdager på onsdager undervises på skolen i henhold til skjerpede smittevernreglene, med færre elever per rom.

·         Vi tilbyr studietid tirsdager fra kl. 1500-1800 på skolen der elevene kan møtes fysisk for å få veiledning og leksehjelp i mange fag.

·         Forberedende (FG) /Salg, service og sikkerhet (SE) og Salg, service og reiseliv (SR) har undervisning på skolen alle dager bortsett fra  onsdager, da de har hjemmeskole denne dagen. Dette er for å sikre nok rom for fysisk skole for de øvrige elevene.

·         Tilrettelagtklassen (1TSR) følger timeplanen på skolen alle ukedager

 Se brev sendt ut til alle elever, foresatte og ansatte 6.11

Fra gult til rødt nivå_OHG_6.11.pdf


Annen relevant informasjon


Informasjonsbrev til foresatte og lærere BFR skole covid19.pdf

Informasjon om midlertidige fraværsgrenser

Utdanningsdirektoratet lempet på kravet om dokumentasjonskrav ved sykdom. Reglene gjelder ut skoleåret. Fravær av helsegrunner  skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.

Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år).  Fraværet vil da regnes som dokumentert og det vil ikke telle med i fraværsprosenten. Det er svært viktig at du som elev varsler kontaktlærer og aktuelle faglærere hvis du må holde deg hjemme. Skolen forventer også at hvis elevene er i form til det, følger opp undervisningen hjemmefra.

Vi håper at alle er kloke nok til å holde seg hjemme når de må, men samtidig er på skolen når man kan. Særlig for elever som er over 18 år - og kan melde fraværet deres selv - er det viktig at egenmeldt fravær ikke blir "en sovepute" og at det blir litt for fristende å være hjemme. Hvis man f.eks ikke har noen vurderingssituasjoner fremover eller ikke gjør noen oppgaver hjemmefra, kan man risikere å ikke få karakter. Det er veldig uheldig.

Se vedlagt en god forklaring på fraværsføring og fraværskoder dere bør kunne:  fravarskoder_OHG.pdf