Ny plan for hybrid undervisning uke 48 og uke 49, flere ST-elever på skolen

Ny plan

Som lovet skulle vi komme med en ny plan for undervisning etter to uker på rødt nivå. Vi har i dag (uke 46 og uke 47) en modell med svært få studiespesialiserende (ST) elever fysisk på skolen. Vi valgte denne løsningen for å skape litt ro på kort sikt, og sikre oss god nok tid til videre planlegging. Vi har også hatt relativt få elever i karantene på trinnene - og lite avbrutt undervisning grunnet mange smittetilfeller - så hjemmeskole noen uker mente vi var forsvarlig. Det har også vært svært nyttig for oss å få oversikt over hvilke læringspunkter andre skoler har hatt i disse ukene.

Det er viktig å være klar over at rødt nivå ikke er det samme som hjemmeskole. På rødt nivå skal elevene fortsatt få undervisning på skolen, og full hjemmeskole kan kun gjennomføres dersom vilkårene i covid-19-forskriften § 12c andre ledd er oppfylt

Vi mener derfor at det er riktig nå å få flere ST elever tilbake på skolen. Vi har laget en ny 2-ukers plan, og det vil være en tett dialog med elevrådet og lærerne i denne perioden. Mottar gjerne innspill fra dere foresatte underveis.

Hovedpunktene i ny 2-ukers plan. Gjelder fra mandag 23. november. 

  •  Alle elever på Service, FG og TSE fortsetter med dagens modell
  •  Alle elever på ST skal ha undervisning på skolen 2 dager hver uke + evt. langdag onsdag
  •  Timeplanen følges. Vi mener det blir for store endringer i hverdagen både for lærere og elever å gjøre om timeplanene nå før jul.
  •  Alle ST klasser deles i to, og vi innfører gruppe 1 og gruppe 2 for å redusere antall elever fysisk på skolen til enhver tid
  •  Halve klassen blir fysisk på skolen mandag og tirsdag (gruppe 1), mens den andre halvdelen har hjemmeskole (gruppe 2).
  •  På  torsdag og fredag reverseres dette, slik at de elevene som var på skolen i begynnelsen av uka nå er hjemme.
  •  I uke 49 gjennomføres lik modell, men med motsatt fordeling i klassen. Minner om at i denne uken er heldagsprøven i matematikk på Vg1 og Vg3 fredag 4.12. Ingen fra Vg2 vil da være på skolen denne dagen, men ha hjemmeskole. Elever som ikke har matematikk (Vg3) skal jobbe med fordypningsemne i norsk.
  • Ledelsen vil dele opp klassene alfabetisk, og hvem som er i de ulike gruppene sendes elever og kontaktlærere i dag. Kontaktlærere skal også dele disse listene med foresatte. Oversikter legges også ut på hjemmesiden.
  • Kontaktlærer setter så opp makkerskapsgrupper med to elever fra gruppe 1 og en to elever fra gruppe 2. Tanken  er at disse skal kunne samarbeide (ringe opp på teams) i løpet av økta, der hvor det er hensiktsmessig.
  • I programfagsgruppene så gjøres makkerskapsinndelingen av faglærer ut fra hvem som er tilstede.

Det er viktig at vi alle har forståelse for at det ekstra krevende for både elever og ansatte i skolene nå. Vi kan ikke forvente at det skal være "to opplegg" i timene- én for de hjemme og en for de på skolen. Samtidig så vet jeg at lærerne vil gjøre så godt de kan slik at alle får utbytte av undervisningen på skolen. Makkerskapsgruppa vil også være et viktig bidrag inn her!

Gruppelister for gruppe 1 og gruppe 2 er sendt ut til elever og kontaktlærere.

Dette skal vi klare sammen!


Beste hilsen rektor