Religion og politikk i Midt-Østen

Bygningen sett nedenfra

Programmet var som følger:

1000: Professor Hilde Henriksen Waage: Hvorfor gikk det så galt i Midt-Østen?

1030: Seniorforsker Marte Heian-Engdal: Palestina for Dummies

1100: Prost Trond Bakkevig: Religion som kilde til konflikt og forsoning i Israel/Palestina-konflikten

1130: Arbeidslunsj i klasserommene der elevene laget spørsmål til foredragsholderne

1200: Spørsmålene fra elevene ble besvart og drøftet av foredragsholderne i panelet

1230: Avslutning

Et svært lærerikt prosjekt!