Litt mer klargjøring om smittevern på gult nivå

Skolen2021

Hei alle sammen. 

Nå er pulter og stoler "tilbake" i klasserommene, og vi er klare for full drift fysisk på skolen i morgen. Som nevnt tidligere har byrådet bestemt at de videregående skolene fra og med mandag 15.2. skal ha gult tiltaksnivå. Dette betyr at vi skal ha en tilnærmet «normal» skoledag, men med krav til smittevernstiltak. I den anledning ønsker vi å friske opp smittevernsreglene som gjelder på gult nivå, og minne om at gult ikke er '"grønt" :-) 

Vi  forstår også at noen frykter for at dette skal føre til smitte med fare for den enkelte eller pårørende i risikogruppene. Skolene har ikke anledning til å innføre hjemmeundervisning i særlig grad når det er gult tiltaksnivå. Vår planlegging må derfor ta utgangspunkt i at elevene skal ha et mest mulig normalt tilbud på skolen og må da vurdere hvilke tiltak som er meste effektive for å redusere smittefaren.

Vi skal her prøve å gjøre rede for tiltakene og hvilke vurderinger som er gjort på gult nivå. Så må vi prøve dette ut, gjøre erfaringer, og se hvilke endringer vi bør og kan gjøre. Vi har under denne pandemien vært i tett kontakt med bydelsoverlegen om smittevernstiltakene og har fulgt rådene vi har fått, det skal vi fortsette med også på gult nivå.

Det aller viktigste

Uansett alle mulige tiltak vi gjør på skolen er det ett tiltak som er viktigere enn noe annet:  Alle som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Vi vil følge dette opp med at elever og ansatte som viser symptomer på Covid-19 og/eller luftveisinfeksjon vil bli sendt hjem.

Det nest viktigste: Hold god avstand til andre, helst en meter eller mer. Unngå å ha mange nærkontakter – det gjelder både på skolen og i fritiden.

Utover dette har skolen følgende tiltak:

Faste plasser

 • Elevene skal ha faste plasser i klasserommet når det er undervisning i samlet klasse.
 • Når elevene har programfag skal de sitte mest mulig samlet klassevis og med så god avstand mellom klassegruppene som mulig.
 • Elevene skal i størst mulig grad ha faste samarbeidspartnere ved par- og gruppearbeid.
 • Lærerne skal ha klassekart som viser hvordan elever sitter i klasserommet, eller ta et bilde ved starten av hver time slik at vi kan gjennomføre smittesporing med færrest mulig elever i karantene dersom det skulle oppstå en smittesituasjon.

Bevegelser i bygget

 • Klasserommene er åpne
 • Trappene er merket med skille mellom de skal opp og de som skal ned – det er høyretrafikk
 • Vi skal lage en egen plan for Vg2-elever og galleriet, og vil sende en sms til de aktuelle elevene om dette.

Renhold og hygiene

 • Vask hender ofte og grundig. Håndsprit er satt ut på mange steder i bygget og i klasserommet
 • Vi håndhilser og klemmer ikke
 • Renholdet er forsterket med jevnlig vask av flater som berøres hyppig; rekkverk, dørhåndtak
 • Vi sprayer pulter før/ etter hver time

Bruk av munnbind

Det er påbud om bruk av munnbind på kollektivtransporten i Oslo. Vi ber elevene ha tilgjengelig munnbind på skolen, vi har også et ekstra lager på kontoret. Det kan oppstå situasjoner hvor vi gir beskjed om at munnbind skal på .

Hvordan skal vi følge opp disse reglene?

Vi må være ærlige på at verken lærere eller ledelsen ønsker  - eller har kapasitet til – å være «politi», men vil gi elever som ikke holder avstand eller ikke følger smittevernreglene vennlige påminnelser og vi forventer at disse blir fulgt. Vi har god tro på at det skal fungere godt – elevene på OHG er både hyggelige og fornuftige, men alle kan glemme seg og da er en påminnelse på plass.

Det aller beste er om elevene hjelper hverandre med å huske reglene og sier fra til de som ikke følger dem!

Elever og ansatte som er i risikogruppene eller er pårørende til personer i risikogruppene

Elever og ansatte som ikke kan være på skolen kan i særskilte tilfeller få mulighet til å utføre arbeidet hjemmefra. Dette forutsetter at det foreligger en tydelig legeattest med en begrunnelse for tilretteleggingsbehovet.

Vi håper dette var litt klargjørende - og nå gleder vi oss veldig til å få alle elevene tilbake på skolen!

Beste hilsen
alle oss på OHG