Muntlig og muntlig-praktisk eksamen er avlyst. Forsiktig oppstart for vg2 yrkesfag 27.april

Læring på Teams

Oppdatering onsdag 22/4 kl. 00:01

Kjære alle elever, lærere, foresatte og øvrige ansatte.

Viser til pressemelding 21.4 hvor regjeringen har bestemt at alle muntlig, muntlig-praktiske og praktiske eksamen avlyses våren 2020. 

Se utfyllende info vedlagt. 

digital-undervisning-ohg_21.4.2020-ohg.pdf

Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe! 

Beste hilsen
rektor 

 

Oppdatering tirsdag 7/4 kl. 17:08 :

Kjære alle elever, lærere, foresatte og øvrige ansatte.

Viser til pressekonferansen i dag 7.april, hvor myndighetene viderefører tiltaket om at Osloskolen fortsatt skal holdes stengt etter påske. Det blir en forsiktig åpning 27.april for småskolen, AKS og for avgangsklasser på yrkesfag. For OHG vil denne åpningen kun berøre vår yrkesfagklasse på vg2 (2sssa), for øvrige elever er det ikke bekreftet ny gjenåpningsdato. Vi ønsker selvfølgelig helst at alle elevene våre skal være på skolen, men det må oppleves som trygt. Vi skal nå sammen innrette oss best mulig for nye uker med hjemmeundervisning, men før dette skal vi alle ha noen velfortjente fridager.

Se vedlagt vårt påskebrev etter tre uker med digital undervisning.

digital-undervisning-ohg_7.4.2020-ohg.pdf

GOD PÅSKE!

Vennlig hilsen
rektor


Oppdatering fredag 27/3:

Til alle elever, ansatte og foresatte,

Utdanningsdirektoratet har vedtatt at alle skriftlige eksamener i videregående skole for elever blir avlyst våren 2020. De vil etter påske avgjøre om det vil være mulig å arrangere muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Elever som normalt skulle hatt eksamen som elev, vil likevel kunne få vitnemål.

Direktoratet utreder videre hva som er mulig å få til for privatisteksamener.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

Skolen hadde planlagt å arrangere heldagsprøver med oppstart like over påske. Fordi skriftlig eksamen er avlyst, gjør vi endringer i heldagsprøveplanen:

Norsk sidemål Vg2 på ordinær langdag går som oppsatt onsdag15. april (hvis skolen er stengt, avholdes den hjemme).
Heldagsprøvene 16.04. og 20.04. utsettes (engelsk Vg2 og Vg3 og fremmedspråk Vg2 og Vg3). Vi kommer tilbake med tidspunkt når vi vet om byomfattende prøver blir flyttet eller ikke (ev. avlyses).
Byomfattende prøve i norsk hovedmål for Vg3 avventer vi altså beskjed om fra Utdanningsetaten.
Akkurat nå vet vi ikke om skolen blir åpnet etter påske, men vi må planlegge for at det kan skje, siden det kun er vedtatt stengning til og med 13. april. 

Vi vil gi mer informasjon så snart vi vet noe mer. 

De beste hilsener til alle fra Oslo Handelsgymnasium

Oppdatering tirsdag 24/3 kl. 22.22:

OHG er stengt til over påske

Kjære alle OHG- elever ❤️ Kopi til foresatte og lærere. 

Nå har jeg akkurat sett på statsministerens pressekonferanse, der hun fortalte at skolene fortsatt skal være stengte, i hvert fall til over påske. Jeg vet at mange syns dette er uheldig og savner skolen, mens andre liker hverdagen slik den er nå. Nettskolen oppleves veldig ulikt av dere.

SAMARBEID OG STØTTE

er viktigere enn noen gang før! Passer dere på å inkludere alle i klassechatt'en? Har dere gjort avtaler om digitalt samarbeid med noen andre? Ta kontakt og gi hverandre støtte! Det kan oppleves ensomt og litt ekstra slitsomt disse dager - ta vare på hverandre.

VIKTIG Å DELTA PÅ VURDERINGER

For at faglærer skal ha et godt vurderingsgrunnlag når standpunktkarakter skal settes i juni, ønsker vi så langt det er praktisk mulig å gjennomføre sluttvurderinger slik faglæreren din har planlagt og kommunisert det til dere. Dette gjelder både heldagsprøver, fagsamtaler og andre vurderingsformer.

Men, det kan bli endringer i vurderingsplanen som følge av at skolen holder stengt. Dette skal lærerne og ledelsen sammen diskutere de nærmest dagen. Følg derfor ekstra godt med i tiden framover. Det vil komme informasjon fra faglærer, endring i kalenderen på portalen, hjemmesiden samt i din skole-epost!

Der er veldig viktig at du møter opp og deltar på det opplegget som lærerne planlegger for deg. Dette er viktig for din egen læring og for at du skal få den opplæringen som kreves for å mestre sluttvurderingen.

EKSAMEN OG STANDPUNKT

Lærerne skal sette standpunkt til sommeren i alle avgangsfag, og elever på VG3 og 2SSSA skal også ha standpunktkarakter i orden og atferd (karakter som kommer på vitnemålet). Det er de samme reglene som gjelder i nettskolen som i den vanlige skolen: Du plikter å stille opp til vurdering, og du må følge skolens reglement for orden og atferd - også på nett. Det betyr at lærerne er avhengige av at du stiller opp både på aktiviteter i timen og til vurderinger. Dette gjør du ved å dokumentere arbeidet ditt og levere det inn når lærer ber om det. 

Det har IKKE kommet noen nye beskjeder vedr vårens eksamen. Det er Utdanningsdirektoratet som beslutter dette for hele Norge. Det har hendt før i Norge at eksamen har blitt avlyst. De gangene det har skjedd, har det vært langvarige lærerstreiker i perioden mai/juni. Utdanningsministeren har understreket at elevene skal få vitnemål denne våren, selv om eksamen kan bli avlyst.

Lang beskjed fra meg - men håper dette var litt klargjørende. I morgen skal vi ha Teamsmøte med alle lærerne, da skal vi diskutere disse sakene nærmere 💚💚

Lykke til videre med OHGs nettskole! 

Vennlig hilsen
rektor

 

Oppdatering fredag 20/3 kl. 15:33

Noen refleksjoner fra rektor etter én uke med hjemmeundervisning

Kjære alle.  

Først av alt – vi savner våre nesten 1000 elever og over 100 medarbeidere her på skolen!

Forrige fredag sendte jeg ut litt informasjon om hvordan vi så for oss den digitale undervisningen fremover, nå ønsker jeg å gi noen refleksjoner etter den første "digitale OHG-uken". Denne meldingen er sendt på mail til alle foresatte, også til foresatte med elever over 18 år. 

digital-undervisning-ohg_20.3.2020-ohg.pdf

Ønsker alle en god helg! Nyt finværet og gå en tur (med god avstand) 

Vennlig hilsen
rektor 

 

Oppdatering fredag 13/3 kl 16:18

En annerledes skolehverdag - digital undervisning for OHG-elever

Kjære alle sammen!

Se vedlagt litt informasjon om hvordan vi ser for oss den digitale undervisningen på OHG de neste ukene. Viktig at alle setter seg inn i de forventninger og forpliktelser skolen og dere som  elever har fremover. Vedlagte informasjon er også sendt på mail til alle foresatte. 

digital-undervisning-ohg_13.3.2020-ohg.pdf

Vi savner allerede å ha dere i bygget, men nå skal vi sammen prøve å gjøre det beste ut av denne alvorlige situasjonen. 

Vi holder tett dialog - ønsker alle en god helg. 

Vennlig hilsen 
rektor 

 

Informasjon-om-koronavirus-arabisk.pdf

Informasjon om koronavirus - engelsk.pdf

Informasjon om koronavirus - polsk.pdf

Informasjon om koronavirus - spansk.pdf

Informasjon om koronavirus - tyrkisk.pdf

Informasjon om koronavirus - urdu.pdf

 

Skolen følger nøye med på utviklingen og vil sende ut informasjon i portalen, ITS , hjemmesiden og skolens facebook fortløpende. 

Til slutt – hvis eksamen i mai og juni avlyses, vil elevene likevel få vitnemål eller kompetansebevis. 

 

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål!

 

Mvh

Camilla K. Mehl

Rektor