Skolestart på grønt nivå og massetesting av elever

UDE

Osloskolen intensiverer massetesting på alle videregående skoler fra uke 36. Se link for ytterligere informasjon:
https://ude.intranett.oslo.kommune.no/koronainformasjon/testing-og-karantene/videregaende-skole/

Uke 34 og 35

Flere smittetilfeller på Vg1, få på Vg2, ingen på Vg3. Alle aktuelle klasser er massetestet og elevene skal også teste seg etter dag 3 og dag 5 - egen skolemelding er sendt. Skolen gjør også målrettet massetesting i klasser der hvor det oppstår smitte.

Vi erfarer at de aller fleste elever ønsker å teste seg i plenum, og det er toleranse og åpenhet om egen koronahistorie. Dette står det stor respekt av, og vi må verdsette dette høyt. Arbeidet vårt blir mer valid, vi unngår i større grad stigma og hemmelighold og vårt felles mål om åpne skoler er mer gjennomførbart. 

Hva innebærer grønt nivå 

Skolen er på grønt nivå fra skolestart. Nye tiltak er innført. Les mer om grønt nivå, gjeldende regler og tiltak.

Grønt nivå i skolen tilsier at skolehverdagen gjennomføres som normalt

  • Fysisk kontakt: Vi skal unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig. 
  • Symptomer: Elever som har sykdomssymptomer møter ikke skolen. Disse tar en selvtest. Dersom symptomer vedvarer eller ligner Covid-19, ringer du smittetelefonen for råd om evt PCR-test
  • Nærkontakter: Personer som har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter med en som har fått påvist covid-19, regnes som nærkontakter. 
  • Smitteutbrudd blant vgs-elever: Hvis det oppstår smitte i en klasse, skal nærkontakter gjennomføre hurtigtest eller selvtest. På OHG kjører vi massetesting av hele klassen, da det kan være krevende å spore alle nærkontakter. Ved negativt resultat på en test er nærkontakt ute av karantene og kan fortsette dagen. For å opprettholde fritak fra karantene, må elevene teste seg også etter 3 og 5 dager
  • Selvtest: Skolen deler ut selvtest til elever regelmessig. Ved negativ test møter du på skolen som vanlig. Hvis du får utslag på covid-19-smitte, må du i tillegg ta en PCR-test. Hvis også denne er positiv, må du i isolasjonskarantene. 

Vaksinasjon og karantene - nye regler

  • Hvis du er fullvaksinert med koronavaksine, trenger du ikke gå i smittekarantene etter å ha vært nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra én uke etter siste dose.
  • Har du fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, trenger du heller ikke gå i smittekarantene. Dette gjelder dersom du tester deg mellom 3 og 7 dager etter nærkontakten med en smittet person. Du må ikke være i karantene frem til du tester deg. Hvis du tester positivt på covid-19 må du i isolasjon.
  • Har du fått påvist covid-19 i løpet av de siste 6 månedene, skal du heller ikke i karantene hvis du har nærkontakter som er smittet av koronavirus.

Oppdaterte karanteneregler (august 2021)

Arrangementer og samlinger på skolen

Foreldremøter, samlinger for ansatte og andre arrangementer på skolen gjennomføres i henhold til råd og regler for arrangementer.  Foresatte kan komme inn på skolen på grønt nivå. Oppdaterte råd og regler (Oslo kommune, august 2021)

Fravær av helsemessige årsaker

Unntak fra 10-prosentregelen: Fram til 1.oktober 2021 kan foresatte eller elever over 18 år skrive melding ved sykefravær (= egenmeldt fravær). Dette fraværet kommer ikke på vitnemålet.