Hovedseksjon

Samfunnet har åpnet opp, men vi fortsetter massetesting til etter høstferien

UDE

Det betyr at alle går tilbake til en vanlig skolehverdag. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i skolene, men de grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt. 

Unntakene fra fraværsreglene i ungdomsskolen og videregående skole oppheves fra 11. oktober. Det betyr blant annet at elever ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner. Se vedlagt pressemeldingen som gjelder skole. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilbake-til-normalen-i-skoler-og-barnehager/id2872554/

I tillegg til en normal skolehverdag innføres også nedjustert "TISK" (testing, isolering, smittesporing og karantene). Nedjustert TISK innebærer at det bare er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke er fullvaksinerte som skal i smittekarantene. OHG vil fortsette med selvtesting to ganger i uken til etter høstferien. Grunnen er at vi ønsker å holde øye med utvikling og ha kontroll på evt smitte den første tiden etter ferien.