Hovedseksjon

Plan frem til og med 12. mars 2021

Covid

Se plan her :  plan-for-uke-9-og-10_ohg-ohg.pdf

Vi har tidligere gitt tillatelse til at enkelte elever kunne få være på skolen hver dag, dette planlegger vi å fortsette med etter uke 10. Akkurat nå er det viktig at vi ikke blir for mange i klasserommet samtidig. Men vi intensiverer lærertettheten i matematikk og fremmedspråk, både fysisk i klassene og på Teams. Dette vil hjelpe elever som trenger ekstra støtte og gir rom for økt tilpasset opplæring.

Rødt nivå betyr som dere vet ekstra strenge smittevernstiltak. Klasser må deles i to for å opprettholde avstandskrav i klasserommene. Vi er spente på ukene vi har foran oss, og opplever at vi står i et dilemma: Vi er urolige for smitte, samtidig så vet vi hvor viktig det er at elevene er fysisk på skolen. Vi ser at det muterte viruset smitter raskere, og det er svært viktig nå at alle elever er sitt ansvar bevisst for å redusere nærkontakter og opprettholde sosial distanse utenfor skolen. Alle må holde seg hjemme ved symptomer og teste seg. Vi kommer til å oppfordre våre lærere som beveger seg rundt i klasserommet, til å bruke munnbind.

Det er viktig nå å "holde ut", selv om vi nok en gang står overfor en ny krevende periode. Det er fristende å kanskje ikke møte på skolen når det tilbys Teamsundervisning - eller kanskje logge seg på Teams uten å delta faglig. Fint hvis foresatte kan hjelpe ungdommene med motivasjon og støtte her.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har noen spørsmål rundt dette.

8.3
En elev i 1SRA har testet positivt på Covid-19. Elever og 3 lærere samt en vakt  som var tilstede 4.3, er satt i karantene. 

28.2

I dag hadde Oslo kommune ny pressekonferanse og bekreftet at videregående skole går over til rødt nivå. Det ble også presisert at ingen elever i videregående skal møte opp på skolen mandag 1.mars eller tirsdag 2. mars, men få digital undervisning.

OHG har allerede innført et lokalt tiltak på Vg3 - de skal ha digital undervisning i hele uke 9. Vi vil i løpet av mandag sende ut en 2-ukers plan som viser hvordan skolen har tenkt den praktiske organiseringen de neste ukene. Minner også om oppfordringen om vi alle tester oss før vi kommer tilbake på skolen.

23.2

Som mange har fått beskjed om hadde vi smitteutbrudd på Vg2ST dagene før vinterferien, som vi nå begynner å få kontroll på. I helgen har vi mottatt flere henvendelser vedrørende smitte også på Vg3ST knyttet til eksterne utbrudd. Noen av dere er allerede berørt, og har fått SMS om dette. Det er mistanke om at smitte i Oslo nå er mutert virus, da vi ser at smitte spres raskt. I samråd med Smitteteam Vest og bydelsoverlegen har vi derfor måttet sette hele klasser/programfagsgrupper i karantene for å være på den sikre siden. I tillegg har vi også ilagt husstandsmedlemmer av nærkontakter karantene. Les gjerne mer om dette her

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/smittesporing/?term=&h=1#smittesporing-i-ulike-situasjoner

Heldigvis vil karantene til husstandene avsluttes når dere kan fremvise negativt prøvesvar på første prøve. Tilsvarende kan dere gå ut av karantene hvis test to på dag 7 er negativ.

Vi må nå ta en dag av gangen. Alle som er direkte involvert blir kontaktet umiddelbart. Minner om at test kan bestilles på Oslo kommunes hjemmesider

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/

Alle må også være oppdatert om karantenereglene https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

Se også skriv fra bydel Frogner her

Ta gjerne kontakt hvis dere har noen spørsmål.  Vi ser an situasjonen dag for dag sammen med bydelsoverlegen i Frogner og Smitteteam Vest (40411520)

Beste hilsen ledelsen OHG (91100812)

18.2

I kveld fikk vi bekreftet at tre elever på Vg2ST har testet positivt på Covid-19. Elevene var sist tilstede på skolen mandag og tirsdag denne uken, og vi jobber nå med svært grundig smittesporing på tvers av programfagsgrupper og klasser. Mens denne jobben pågår, ser vi oss nødt til å ha digital undervisning for hele trinnet i dag fredag 19.2 - ingen på Vg2ST skal derfor fysisk på skolen i morgen.

Vi vil etter denne meldingen sende en egen sms til de programfagsgruppene som er direkte berørt. Disse vil i tillegg settes i karantene i morgen mens mer detaljert smittesporing pågår. Vi skal gjøre vårt til at det blir en så presis smittesporing som mulig, og rett antall elever i en evt. karantene. Saken oppdateres forløpende.

Korona – Generell informasjon til foresatte og foreldre

OHG tar smittesituasjonen på alvor – nedenfor kan du lese litt mer om smittevern ved skolen og hvordan vi organiserer skolehverdagen i de ulike beredskapsnivåene for smitte (grønt, gult og rødt). Grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå skolen følger.

Vi gjør hele tiden nødvendige utbedringer og forsterkinger for å sikre og øke smittevernet ved skolen. Å drive skolen i den situasjonen vi er i nå, er svært krevende. Vi forsøker hver dag å finne balansen mellom å sikre læring og gode opplevelser og samtidig gjøre vårt ytterste for å opprettholde et trygt skolemiljø for elevene.

Viktige smittevernregler:

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
  • Elever skal ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men skal holde avstand til elever så langt det er mulig.
  • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde en meters avstand i alle situasjoner.
  • Unngå trengsel og store samlinger.

Vi har stor forståelse for at både elever og foresatte er bekymret for smittesituasjonen. Vi er hele tiden i dialog med både elevrådet og elevene generelt for å berolige og evt. igangsette ytterligere tiltak. Vi følger utviklingen nøye og vil raskt ta nødvendige grep hvis det kommer endringer og innstramninger som gjelder videregående skole.

Skolehverdagen på grønt, gult og rødt nivå

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper for å opprettholde krav til avstand i og utenfor timene. Det vil være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen samtidig. Det er utarbeidet en egen timeplan for rødt nivå ved skolen.

Opplæringsplikt for alle elever
Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.