Smittesituasjonen ved skolen

Covid

19.1
En elev i 1SRA har testet positivt på Covid-19. Klassen og 4 lærere er satt i karantene ut søndag 24.1.

16.01
En elev i 3STC har testet positivt på Covid-19. Eleven har ikke vært tilstede på skolen etter jul. Ingen ved skolen blir definert som nærkontakter og/eller satt i karantene.

12.12

En elev i 1STF har testet positivt på Covid-19. 13 elever er satt i karantene. Ingen ansatte blir definert som nærkontakter og/eller satt i karantene.

9.12

En elev i 1SBB har testet positivt på Covid-19. 5 elever er satt i karantene. Ingen ansatte blir definert som nærkontakter og/eller satt i karantene.

7.12

En elev i 1STD har testet positivt. Smitten er sporet til utenfor skolen. Eleven har vært borte fra skolen forrige uke. Ingen ved skolen blir definert som nærkontakter og/eller satt i karantene.

27.11

En elev i 1FGYA har idag testet positivt på Covid-19. Eleven var sist tilstede på skolen mandag 23.11 uten symptomer. Klassen og 3 lærere er satt i karantene ut 3.12.

23.11

En IKT-lærling har idag testet positivt på Covid-19. Smitten spores eksternt. 2 IKT-medarbeidere settes i karantene. Ingen andre ansatte eller elever er definert som nærkontakter.

19.11

En lærerstudent som har avsluttet sitt engasjement hos oss, har testet positivt på Covid-19. 5 lærere i karantene. Ingen elever involvert.

12.11

To elever i 1STD har testet positivt. Smitten er sporet til aktivitet utenfor skolen. Elevene er allerede i karantene, ingen ved skolen blir definert som nærkontakter og satt i karantene.

 8.11

En lærer på skolen testet positivt. 9 lærere og 29 elever i 3STB settes i karantene. 6 elever er bekreftet positive i løpet av  karantenetiden, ingen lærere har testet positivt. Ingen nærkontakter ved skolen trenger å gå ytterligere i karantene som følge av positiv test hos elevene.

1.11

Én elev på skolen testet positivt. 2 lærere og 36 elever på Vg2ST settes i karantene.

22.10

Én elev på skolen testet positivt. 1 lærer og 24 elever på Vg2ST settes i karantene.

16.10

2 elever testet positivt. 2 lærer og 28 elever på forberedende Vg1 settes i karantene.

Korona – Generell informasjon til foresatte og foreldre

OHG tar smittesituasjonen på alvor – nedenfor kan du lese litt mer om smittevern ved skolen og hvordan vi organiserer skolehverdagen i de ulike beredskapsnivåene for smitte (grønt, gult og rødt). Grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå skolen følger.

Skolen har hatt få smitteutbrudd siden skolestart 2020, men fikk fra midten av oktober enkeltstående tilfeller som har medført karantene for elever og lærere.

Vi gjør hele tiden nødvendige utbedringer og forsterkinger for å sikre og øke smittevernet ved skolen. Å drive skolen i den situasjonen vi er i nå, er svært krevende. Vi forsøker hver dag å finne balansen mellom å sikre læring og gode opplevelser og samtidig gjøre vårt ytterste for å opprettholde et trygt skolemiljø for elevene.

Viktige smittevernregler:

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
  • Hele klasser kan ha undervisning sammen.
  • Elever skal ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men skal holde avstand til elever så langt det er mulig.
  • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde en meters avstand i alle situasjoner.
  • Unngå trengsel og store samlinger.

Vi har stor forståelse for at både elever og foresatte er bekymret for smittesituasjonen. Vi er hele tiden i dialog med både elevrådet og elevene generelt for å berolige og evt. igangsette ytterligere tiltak. Vi følger utviklingen nøye og vil raskt ta nødvendige grep hvis det kommer endringer og innstramninger som gjelder videregående skole.

Skolehverdagen på grønt, gult og rødt nivå

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper for å opprettholde krav til avstand i og utenfor timene. Det vil være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen samtidig. Det er utarbeidet en egen timeplan for rødt nivå ved skolen.

Opplæringsplikt for alle elever
Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.