Smittevern og skolestart på OHG - gult nivå

Trafikklysmodellen

Smittevern og skolestart på OHG på gult nivå

Regjeringen har satt skolegangen til gult nivå. Det betyr at vi fortsatt må vise varsomhet, og etterstrebe å følge til enhver tids gjeldende smittevernsregler. For skolestart betyr dette store justeringer i skolehverdagen vår, samtidig som kravet om "normal skoledrift" består. Streng håndhygiene og alt av fellesarrangementer i aulaen foregår i mindre grupper og klassevis. Leker, enkelte fysiske aktiviteter og lunsjer er blitt avlyst for å sikre minst mulig nærkontakt. Vi er bevisste på å flytte aktiviteter ut til skolegården, og planlagte hytteturer blir dagsturer. Vi har et forsterket renhold, og fortsetter med å spraye pulter og øvrige flater. Vi har styrket bruk av "makkerskapsgrupper" og klassekart på alle trinn/faggrupper, for å sikre forutsigbarhet i grupper og klasse.

Her følger en mer utdypende veileder for smittevern på OHG på gult nivå

Vi unngår fysisk kontakt og vasker hendene ofte og bruker såpe eller Antibac

•             Vi ønsker at alle frastår fra håndhilsing og klemming.

Vi holder avstand

•             Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen, men også her holder vi vi fysisk avstand så langt det lar seg gjøre.

•             Lærerne organiserer elevene i faste plasser i klasserommene så langt det lar seg gjøre.

•             Lærerne organiserer undervisningen med faste læringspartnere/-grupper over tid (makkerskapsgrupper).

•             Ansatte vil veksle mellom klasser/grupper, men vil holde avstand til elever så langt det er mulig.

•             Vi unngå store forsamlinger på tvers av klasser og andre faste grupper. I tilfelle bruker vi større rom med mulighet for avstand.

•             Utenfor undervisning oppfordres elever og ansatte til å holde minst en meters fysisk avstand.

Vi holder klasserom, idrettsflater, fellesarealer og undervisningsutstyr rene

•             Vi vasker dørhåndtak og berøringsflater med såpevann/antibac ved bruk av nye rom, når vi kommer og går.

•             Felles utstyr rengjøres jevnlig og tørkes over ved bytte av bruker.

•             Vi har forsterket renholdet på skolen

Vi er hjemme hvis vi er syke

•             Ved symptomer på sykdom skal elevene holde seg hjemme

•             Ved varig sykdom oppfordres elever å kontakte fastlege for mulig test av for Covid 19.

•             Alle som får karantene forventes å overholde retningslinjene gitt av myndighetene.

•             Elevene skal ikke dele mat og drikke.

•             Begrens deling av for eksempel skrivesaker, PC og sportsutstyr.

.

På FHI og Udir sine hjemmesider kan du finne mer informasjon relatert til temaet:

                https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/