Svært gode søkertall til Vg1!

OHG

Jenteandelen som søker er nå mer eller mindre stabilisert på over 45% - vi er svært godt fornøyd med å ha så jevn kjønnsbalanse. Innovasjon og business har blitt et etablert tilbud, og av våre Vg1-søkere har ca. 60 elever ønsket seg til dette tilbudet i år. Her er det intern søkerfrist 1.mai, så flere kan komme til. Svært mange elever har oss som nr. 2 (219 elever), nr. 3 (215) og nr. 4 (179 ) – dette er ytterligere forsterket fra i fjor og indikerer at OHG er et reelt alternativ for svært mange 10.klassinger. Dette blir spennende, men det aller viktigste for oss er at elever som ønsker å gå hos oss får muligheten til dette.

Vi har samlet opp noen spørsmål og svar om skolestart fra digital åpen dag:

Hvilke linjer og programfag kan man velge på OHG?

OHG er en av de største videregående skoler i Oslo med 1000 elevplasser. Vi er blant de aller største i Norge innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering og tilbyr også det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv.

Vi tilbyr stort sett alle programfag som gir deg mange muligheter til å finne noe du trives med, og som gir det bredeste grunnlaget for videre studier.

Hva er Innovasjon og business- linja?

Dette er et 3-årig løp med entreprenørskap som programfag allerede fra Vg1. Det gis et ekstra fokus på business i alle fag, kreative prosesser og kontakt med næringslivet.

Hva er egentlig Bath-programmet?

Du kan i Vg2 ta en termin i Bath! En hel klasse reiser hvert år til Hayesfield School i Bath, og går på skole der i én termin. De følger undervisning sammen med engelske elever, og er innkvartert hos engelske familier.

Hvor vanskelig er det å komme inn på OHG?

OHG har mange elevplasser på studiespesialisering – 9 klasser pr trinn. Det gjør at OHG ikke er den vanskeligste skolen å komme inn på. Hvor gode karakterer du må ha for å komme inn, er avhengig av hvor mange som søker, og hvor gode karaktere de som søker har. Det kan endre seg noe fra år til år. Det er mange med gode karakterer fra ungdomsskolen som starter hos oss, men også mange som har mer "midt på treet"-snitt fra ungdomsskolen. Gjennonsnittlig inntakspoeng ved førsteinntaket i juli har de siste årene vært rundt 4,5.

Hvordan ser den første skoleuka ut?

Den første uka gjennomfører vi et skolestartprogram som innebærer mange sosiale aktiviteter og bli kjent-leker sammen med klassen. Kontaktlæreren din har en "bli kjent-samtale" med deg, og vi jobber for at du og klassen din skal få et godt og trygt skolemiljø. Undervisningen starter så smått den første skoleuka, og du blir kjent med lærerne og fagene du skal ha. Vi bruker makkerskapsgrupper som vi setter sammen for at du skal bli kjent med nye elever. Det innebærer at dere sitter sammen i faste makkerskapspar som vi bytter på etter noen uker. På denne måten blir du kjent med hele klassen litt etter litt. I begynnelsen av september arrangerer vi hyttetur for klassen. Da drar lærerne og elevene på overnattingstur til ei hytte i marka hvor dere lager mat sammen, arrangerer leker og aktiviteter. Dette er en super anledning til å bli en sammensveiset klasse.

Hvilken klasse kommer jeg i?

Når vi skal sette sammen 1. klassene, forsøker vi å sette sammen elever fra forskjellige ungdomsskoler, og ha en så lik fordeling som mulig mellom gutter og jenter. I tillegg kan valget ditt av fag, eller ønsker om å fortsette med forsert løp i engelsk/matematikk, avgjøre hvilken klasse du kommer i. Hvis du har spesielle behov knyttet til hvilken klasse du kommer i, gir du beskjed til skolen om dette. Vi har fokus på lage gode og trygge klasser som du vil trives i.

Hvordan er timeplanen min?

Du må regne med at skoledagen din er fra kl 08:30 – 15:45. Onsdag vil elevene som oftest være ferdige med undervisning ca. kl 13, samt at du har fri ca hver femte onsdag!

Hvilken matte skal jeg velge?

Alle elevene skal velge mellom teoretisk (T) eller praktisk (P) matte. P-matte er mye repetisjon fra ungdomsskolen. Dette mattefaget har fokus på matematikken som brukes i samfunnet rundt oss, og det gir generell studiekompetanse. T-matte har mye nytt fagstoff med mer avansert matematikk, og vår erfaring er at elever som velger T-matte bør like teoretisk matematikk! Du bør også  ha gode forkunnskaper - minst 4'er fra ungdomsskolen.

Hvilket språk kan jeg velge?

Dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen og ønsker å fortsette med det, velger du fremmedspråk på nivå 2. Vi tilbyr dette i språkene spansk, fransk og tysk. Hvis du har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen og ønsker å bytte språk, kan du velge mellom spansk 1, tysk 1 eller japansk 1. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må du velge fremmedspråk I+II og ha det i tre år. I tillegg til disse tilbyr Osloskolen en rekke språkfag som undervises på ettermiddagstid ved andre skoler i byen. Disse språkene er russisk, italiensk, kinesisk og tegnspråk, og altså japansk på OHG. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, vil du også kunne melde deg opp som privatist og ta eksamen i morsmålet ditt i stedet for å velge fremmedspråk hos oss.