Velkommen som elev på OHG skoleåret 2020-2021!

Velkomstbilde

Når er første skoledag?

Velkommen til skolestart mandag 17. august! De ulike trinnene starter til ulike tidspunkt. 

Vg1:  Kl. 09.00
Vg2:  Kl. 12.00
Vg3:  Kl. 13.00


Til deg som er ny elev på OHG:

Gratulerer med skoleplass hos oss! Vi gleder oss veldig til å bli kjent med deg!

Du har fått et brev i posten med informasjon om oppstart. Kopier av inntaksbrevene finner du her :

Inntaksbrev vg1 ST 2020.pdf
Inntaksbrev vg1 SR 2020.pdf
Inntaksbrev vg2 ST 2020.pdf
Inntaksbrev vg2 SE 2020.pdf
Inntaksbrev vg3 ST 2020.pdf


Minner også om vårt foreldremøte allerede torsdag 20. august kl. 18 for vg1. Invitasjonen finner du her: 

innkalling-til-mote-med-foresatte-aug-2020.pdf

Hva skjer med meg som står på venteliste?

Skolen får ventelistene fra inntakskontoret i Utdanningsetaten. Etter første skoledag – mandag 17.august - ringer vi elever på ventelisten (fra og med 18. august) dersom vi har ledige plasser. Vær snill å ha mobilen på og ring oss opp igjen så raskt du kan, dersom du er forhindret fra å svare når vi ringer deg. Vi følger ventelistene frem til kapasiteten er nådd. 

Hvilken klasse kommer jeg i?

Når vi skal sette sammen 1. klassene forsøker vi å sette sammen elever fra forskjellige ungdomsskoler, og ha en så lik fordeling som mulig mellom gutter og jenter. I tillegg kan valget ditt av fag, eller ønsker om å fortsette med forsert løp i engelsk/matematikk avgjøre hvilken klasse du kommer i. Hvis du har spesielle behov knyttet til hvilken klasse du kommer i, må vi ha informasjon om dette før 10. august.

Hvordan er timeplanen min?

Du må regne med at skoledagen din er fra kl 08:30 – 15:45. Onsdag vil elevene som oftest være ferdige med undervisning ca. kl 13, samt at du har fri ca hver femte onsdag!
 
Hvilken matte skal jeg velge?

Alle elevene skal velge mellom teoretisk (T) eller praktisk (P) matte. P-matte er mye repetisjon fra ungdomsskolen. Det som er nytt fra 10. klasse er mer om økonomi og funksjoner (praktisk bruk). Faget har fokus på matematikken som brukes i samfunnet rundt oss, og det gir generell studiekompetanse. T-matte har mye nytt fagstoff med mer avansert algebra, eksponential- og logaritmefunksjoner, teoretisering og modellering, trigonometri, avansert sannsynlighetsregning, funksjoner (derivasjon mm.). Vår erfaring er at elever som velger T-matte bør like teoretisk matematikk! Du må ha gode forkunnskaper - minst 4'er fra ungdomsskolen. T-matte må du velge hvis du tror du kommer til å velge realfaglig matematikk (R1) videre. Det er en dårlig ide å velge bare ut fra realfagspoeng eller status!

Hvilket språk kan jeg velge?

Dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen og ønsker å fortsette med det, velger du fremmedspråk på nivå 2. Vi tilbyr dette i språkene spansk, fransk og tysk. Hvis du har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, og ønsker å bytte språk kan du velge mellom spansk 1, tysk 1 eller japansk 1. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du velge spansk I+II. I tillegg til disse tilbyr Osloskolen en rekke språkfag som undervises på ettermiddagstid ved andre skoler i byen. Disse språkene er latin, russisk, koreansk, italiensk, japansk, kinesisk og polsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk vil du også kunne melde deg opp som privatist og ta eksamen i morsmålet ditt i stedet for å velge fremmedspråk hos oss. Mer informasjon om dette vil vi gi på foreldremøtet og ved skolestart til de som er aktuelle for å velge dette.

VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!