Ny tradisjon! Alle vg1-elever på hyttetur som en del av skolestartsprogrammet

Hyttetur-3

Alle "førstissene" drar på klassevise overnattingsturer til Lynhytta , Lillomarks Kapellet og Blåhaughytta som en del av skolestart-programmet i uke 36 hvert år. Målet er å bli bedre kjent innad i klassene, skape trygge rammer og å ha det gøy! Det ble en stor suksess.  Både elever, lærere og voksne fra administrasjonen hygget seg sammen og elevene ble bedre kjent både med egne klassekamerater og på tvers av klassene. En flott gjeng som vi er stolte av.

Hyttetur-2
Hyttetur-1