Hele Osloskolen har tatt i bruk Visma InSchool (VIS)

OHG

I Visma vil elevene få oversikt:

  • over den dynamiske timeplanen (den kan se ulik ut i ulike uker)
  • over fraværet sitt
  • over orden- og adferdsanmerkninger
  • over varsler på nedsatt i orden eller adferd, manglende vurderingsgrunnlag eller fraværsprosent 
  • over halvårs- og standpunktkarakterer

Visma InSchool har også en egen app, som man kan laste ned. 

Hver skole har sin unike innloggingslenke. Her er innloggingslenken for OHG: https://ohg-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/

Foresatte vil også kunne logge inn via skolens hjemmeside og Portalen.  

Elever bruker feide-innlogging, mens foresatte bruker id-porten. 

Hvis du trenger veiledning, anbefaler vi denne instruksjonsvideoen: https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360049745131-Visma-InSchool-Introduksjonsvideo-til-foresatte

Begrenset tilgang for foresatte

Utdanningsetaten har besluttet at foresatte ikke skal gis tilgang til fravær og karakterer i VIS.

Dette er Utdanningsetatens begrunnelse:

I en vekting av foresattes behov for innsyn og barnets personvern og selvråderett mener UDE at barnets stilling må veie tyngre enn foresattes behov for informasjon via Visma InSchool. Etter hvert som barnet blir eldre bør muligheten for privatliv og vern mot unødig innblanding utvides. Den enkelte elev i Osloskolen skal ha mulighet til å ivareta eget personvern i takt med egen utvikling og egne behov. Det er spesielt viktig for UDE å beskytte fravær man kan anta at barnet oppfatter som private eller sensitive, slik som helserelaterte hendelser.

I tilfeller hvor det er nødvendig å dele opplysninger om fravær og karakterer med foresatte må deling av personopplysningene vurderes konkret, og skolen må selv avgjøre riktig fremgangsmåte, herunder hvordan opplysningene skal deles, i hvilke sammenhenger og lovligheten av delingen.

Spørsmål knyttet til personvern kan rettes til vis@osloskolen.no