Hovedseksjon

Forberedende Vg1-kurs for minoritets-språklige elever med kort botid

Båttur til langøyene

Tilbudet er tilpasset elever som har behov for å styrke sine kunnskaper i norsk, engelsk, og øvrige allmenne fag, før de kan søke seg til ordinære Vg1-kurs. På bildet ser du elever fra en av klassene på vei til naturfagekskursjon på Langøyene.

Fag det undervises i

  • Norsk
  • Engelsk
  • Historie
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving
  • Matematikk
  • Naturfag