Stipender for OHG-elever

Skrivet omhandler også to andre stipendordninger der elever fra OHG kan ha et fortrinn fremfor andre studenter.

17.05 Stipend for OHG-elever.doc.docx