Stipender for OHG-elever

Neste søknadsrunde vil være høsten 2018, med søknadsfrist 1. november 2018. Du kan laste ned søknadsskjema her.

Skrivet omhandler også to andre stipendordninger der elever fra OHG kan ha et fortrinn fremfor andre studenter.

17.05 Stipend for OHG-elever.doc.docx