Hovedseksjon

Stipender for uteksaminerte OHG-elever

Stiftelsen forvalter midler som skal komme skolen til gode, og støtter tiltak som viser og forsterker de verdier som Oslo Handelsgymnasium er opptatt av: rettskaffenhet, være inkluderende, ta hensyn til medelever og skolen som kunnskapsarena, inspirere til høy faglig kvalitet, og å utvikle konkurransedyktighet for skolens elever.

Dette skjer gjennom:

  • Støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium
  • Særskilte bevilgninger til stipend til rektor og skolens ansatte/lærere ved Oslo Handelsgymnasium
  • Videreutdanning av uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium

Uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium kan søke støtte til videreutdanning. Det er mulig å søke om inntil 30 000 kr. 

Søknaden sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal:

https://unifor.no/stiftelser/oslo-handelsgymnasiums-stiftelse/

I behandlingen av søknaden legges det vekt på følgende kriterier:

  • Motivasjon – formidlet via selve søknadsteksten din
  • Studiested – studiesteder i utlandet prioriteres, og særlig prestisjefylte læresteder
  • Engasjement i elevorganisasjoner/verv i tiden som elev
  • Faglige prestasjoner som OHG-elev og ev. fra studier etter videregående skole
  • Finansiell situasjon – hvorvidt du har behov for midler til søkt utdanning, og om du ev. har søkt midler andre steder

Stiftelsen mottar kontinuerlig søknader, men behandler dem først etter den årlige søknadsfristen som er 15. mai. Søkere vil få beskjed om vedtaket rundt 15. juni.