Hovedseksjon

Internasjonalisering

Erasmus


Som Erasmus+ skole har vi mulighet til å søke om midler for internasjonal mobilitet, men vi kan ikke garantere for finansieringen, nettopp fordi det er en søknadsprosess. Men vårt mål er å gi elevene våre et best mulig tilbud knyttet til internasjonal utveksling og erfaring.

Her kan du lese om Tysk nivå III-elevgruppen som fikk Erasmus og mobilitetsmidler og reiste til Berlin:

Tysk nivå III- gruppen fikk Erasmus+ Mobilitetsmidler og reiste til Berlin.pdf

Ulike prosjekter

Prosjekter (forts.)