Internasjonalisering

Internasjonalisering

Våre elever har anledning til å søke deltakelse på utveksling til Berlin organisert av Kongshavn videregående skole.  Vi har i mange år hatt samarbeid med Sør-Afrika gjennom et Norad-støttet prosjekt. Det var derfor naturlig å se til Sør-Afrika for å finne et prosjekt vi kunne samle inn penger til etter at interessen for Operasjon Dagsverk ble vanskelig å opprettholde. Det samles inn penger til en stiftelse, IMPANDE, som finansierer skoleprosjekter i Kwa Zulu Natal-provinsen. Hver høst arrangeres innsamlingsaksjon til inntekt for våre venner i Sør-Afrika.

Ulike prosjekter

  • Høstsemesteret i Vg2 ST i Bath
  • Vg2 ST et helt år i Berlin (i samarbeid med Kongshavn vgs.)

Prosjekter (forts.)

  • Reiser til land til Europa, USA og Japan i uke 9 og 42
  • Humanitæraksjonens reise til Kwa Zulu-provinsen i Sør-Afrika