Innovasjon møter business

Omtale av tilbud

Vi lever i en digital revolusjon som gjør at arbeidsmarkedet er i rask endring. Yrker vi kjenner i dag vil forsvinne, og flere vil bli erstattet av teknologiske løsninger. Myndigheter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner ser hvor viktig det er å øke kompetansen innen nye fagområder, for nettopp å kunne skape nye arbeidsplasser for fremtiden.

Med en verden i stor forandring, kreves det nye tanker og nye metoder rundt hvordan en lærer og hva en bør lære. Les mer i skolebrosjyren s. 8.