Hovedseksjon

Forsering i entreprenørskap

IogB-1

Forsering i entreprenørskap

Tidligere var Innovasjon og business en egen klasse her på OHG, men nå har vi endret tilbudet  - etter innspill fra elever – slik at faget Entreprenørskap 1 kun blir et ekstra fag i tillegg til de andre fagene du har  i klassen din på Vg1. Du vil altså fortsatt gå i din vanlige klasse, samtidig som du forserer et ekstra fag sammen med andre elever som også er ekstra interessert i business. Velger du å forsere i Entreprenørskap 1, vil du allerede på Vg1 lære hva som kreves for å starte en ny bedrift, du vil få prøvd ut dine gründeregenskaper - og du vil få god forståelse for mange bransjer i norsk næringsliv!

På Vg2 fortsetter du med Entreprenørskap 2, samtidig som du fritt kan velge andre programfag. På Vg3 har du fått frigjort tid til at du for eksempel kan ta ekstra fag eller bruke tiden til å prestere enda bedre i fagene du allerede har.

Vg1

30 timer med "de vanlige fagene" + 5 timer EB1 (Entreprenørskap 1)

Vg2

Fordypning i EB2 (Entreprenørskap 2) – ellers stor frihet til å velge programfag fra flere programområder.

Vg3

Større fleksibilitet på timeplanen enn vanlig, fordi elevene har gjort seg ferdige med ett programfag (EB1+2) allerede på Vg2!

Hva kan Entreprenørskap tilby:

·      Skape og jobbe i egen Ungdomsbedrift (UB)
·      Tett samarbeid med næringslivet og spennende besøk i innovative miljøer
·      Kreative prosesser i mange fag
·      Høyt læringstrykk og læringsutbytte -  markedsføre gode idéer! 
·      Utrolig mye gøy sammen med gruppen din!
·      Et godt grunnlag for en karriere innenfor business
·      Studietur

Har du flere spørsmål? Ring oss på 22 12 92 50!

Oppdragsgiver er Røde Kors
OHG Innovasjonscamp 2022
OHG Innovasjonscamp 2022
OHG Innovasjonscamp 2022
OHG Innovasjonscamp 2022
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter
OHG-mesterskap for ungdomsbedrifter

Bilder