Euroklasse

Bilde av elever på skolen i Bath

Elevene leser en del av sine fag sammen med engelske studenter, og det meste av undervisningen er med engelske lærere. En av OHG s tilsatte vil til enhver tid være skolens stedlige representant i Bath for å ivareta elevene, i tillegg til den engelske skolens apparat og OHG s familieagent, Ms Barbara Fox.

Tilbudet har eksistert på OHG i mer enn 25 år.

Skoleåret begynner med et introduksjonskurs på OHG. Deretter reiser elevene til England, hvor de går inn i sine grupper på Hayesfield. Opplegget er krevende, og forutsetter en betydelig innsats, omstillingsevne, selvstendighet og modenhet. Til gjengjeld får elevene finpusset sine engelskferdigheter, og de blir kjent med engelsk kultur, samfunnsliv og skolesystem.

Egenandelen for å delta i programmet er skoleåret 2015/2016 er på kr 55 000,-. Tilbudet kvalifiserer for stipend fra Statens Lånekasse på i overkant av kr 20 000,-.