Euroklasse

Bilde av elever på skolen i Bath

Elevene leser en del av sine fag sammen med engelske studenter, og det meste av undervisningen er med engelske lærere. En av OHGs lærere vil til enhver tid være skolens stedlige representant i Bath for å ivareta elevene, i tillegg til den engelske skolens apparat og OHGs familieagent, Ms Fiona Harrison.

Tilbudet har eksistert på OHG i mer enn 30 år.

Skoleåret begynner med vanlig undervisning på OHG de to første ukene. Deretter reiser elevene til England, hvor de går inn i sine grupper på Hayesfield. I løpet av de 14-15 ukene elevene befinner seg i Bath, vil det komme over lærere som underviser i språkfag, realfag og økonomiske fag. Elevene oppfordres til å ha en god dialog med sine faglærere på OHG, og de må holde seg oppdatert på fremdrift, undervisning og kommunikasjon på Its Learning. Opplegget er krevende, og forutsetter en betydelig innsats, omstillingsevne, selvstendighet og modenhet. Til gjengjeld får elevene finpusset sine engelskferdigheter, og de blir kjent med engelsk kultur, samfunnsliv og skolesystem. Det er unison enighet blant tidligere Bath-elever at man vokser som person ved å bli med i Euroklassen.

I tillegg til skolehverdag på Hayesfield og livet i en engelsk vertsfamilie, vil elevene få mangfoldige kulturelle opplevelser. Noen eksempler er ærverdige oppsetninger på teater, universitetsbesøk både i Bath og andre steder i Storbritannia, dagsturer til Oxford og London, besøke tidligere Euroklasse-elever eller OHGere som nå studerer i London, samt en mengde andre tilbud.

Hver fredag arrangeres det vaffelkveld hjemme i lærerleiligheten. Dette fungerer som en frisone for elevene, og er meget populært for så vel lærere som elever.

Egenandelen for å delta i programmet for skoleåret 2019/2020 er på kr 55 000,-.  Tilbudet kvalifiserer for stipend fra Statens Lånekasse på ca. kr 20 000 ,-.