Hovedseksjon

Euroklasse

Euroklassen1

Elevene leser en del av sine fag sammen med engelske studenter, og det meste av undervisningen er med engelske lærere. En av OHGs lærere vil til enhver tid være skolens stedlige representant i Bath for å ivareta elevene, i tillegg til den engelske skolens apparat. Tilbudet har eksistert på OHG i mer enn 30 år.

Skoleåret begynner med vanlig undervisning på OHG de to første ukene. Deretter reiser elevene til England, hvor de går inn i sine grupper på Hayesfield. I løpet av de 14-15 ukene elevene befinner seg i Bath, vil det komme over lærere fra OHG som underviser i ulike fag. Elevene oppfordres til å ha en god dialog med sine faglærere på OHG, og de må holde seg oppdatert på fremdrift, undervisning og kommunikasjon på Its Learning. Opplegget er krevende, og forutsetter en betydelig innsats, omstillingsevne, selvstendighet og modenhet. Til gjengjeld får elevene finpusset sine engelskferdigheter, og de blir kjent med engelsk kultur, samfunnsliv og skolesystem. Det er unison enighet blant tidligere Bath-elever at man vokser som person ved å bli med i Euroklassen.

I tillegg til skolehverdag på Hayesfield og livet i en engelsk vertsfamilie, vil elevene få mangfoldige kulturelle opplevelser. Noen eksempler er ærverdige oppsetninger på teater, universitetsbesøk både i Bath og andre steder i Storbritannia, dagsturer til Oxford og London, samt besøke tidligere Euroklasse-elever eller OHGere som nå studerer i London.

Hver fredag arrangeres det vaffelkveld hjemme i lærerleiligheten. Dette fungerer som en frisone for elevene, og er meget populært for så vel lærere som elever.

Egenandelen for å delta i programmet er på ca kr 60 000,-.  Tilbudet kvalifiserer for stipend fra Statens Lånekasse inntil kr 20 000 ,-.

EUROKLASSEN 2021.pdf

Her er en videosnutt:

Bath

Bath-bilder feb-1
Bath-bilder feb-2a
Bath-bilder feb-3
Bath-bilder feb-6
Bath-bilder feb-4
Bath-bilder feb-5a
Bath-bilder feb-7
Bath-bilder feb-8
Euroklassen3
Euroklassen6