Hovedseksjon

Euroklasse

Bath 4

Elevene leser en del av sine fag sammen med engelske studenter, og det meste av undervisningen er med engelske lærere. En av OHG’s ansatte vil være skolens stedlige representant i Bath for å ivareta elevene, i tillegg til den engelske skolens apparat. Tilbudet har eksistert på OHG i mer enn 30 år.

Skoleåret begynner med vanlig undervisning på OHG de to første ukene. Deretter reiser elevene til England, hvor de går inn i sine undervisningsgrupper på Hayesfield. I løpet av de 14-15 ukene elevene befinner seg i Bath, vil det komme over noen lærere fra OHG som underviser i ulike fag. Elevene oppfordres til å ha en god dialog med sine faglærere på OHG mens de er i England, og de må holde seg oppdatert på fremdrift, undervisning og kommunikasjon på Microsoft Teams. Opplegget er krevende, og forutsetter en betydelig innsats, omstillingsevne, selvstendighet og modenhet. Til gjengjeld får elevene finpusset sine engelskferdigheter, og de blir kjent med engelsk kultur, samfunnsliv og skolesystem. Det er unison enighet blant tidligere Bath-elever at man vokser som person ved å bli med i Euroklassen.

I tillegg til skolehverdag på Hayesfield og livet i en engelsk vertsfamilie, vil elevene få mangfoldige kulturelle opplevelser. Noen eksempler er ærverdige oppsetninger på teater, universitetsbesøk, dagsturer, samt besøke tidligere Euroklasse-elever eller OHG’ere som nå studerer i England.

Vi organiserer mye sosialt for elevene, og vi har mange vaffel- og pizzakvelder i Bath som er veldig populære.

Egenandelen for å delta i programmet blir tilpasset årlig, i samsvar med prisøkningen, og er på ca. kr 67 000,-. Den nøyaktige prisen blir kommunisert ved starten av innsøkingsprosessen. Tilbudet kvalifiserer for stipend fra Statens Lånekasse, og man kan bruke Lånekalkulator for å finne ut mer om de aktuelle satsene som man har krav på. Selv om støtten fra Lånekassen blir beregnet individuelt, så er andelen alle har rett på ca. 25.500 NOK (status: desember 2023; se lenken her for eventuelle aktualiseringer:

https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/utland/videregaende-i-utlandet/kortere-utvekslingsopphold-pa-videregaende/

 

Bath 1
Bath 5
Bath 2
Bath 6
Bath 7
Bath 8