Hovedseksjon

Jodtabletter og atomberedskap

Hvis det skulle skje en atomhendelse, vil barna få utdelt jodtabletter der de oppholder seg. Foresatte må gi forhåndssamtykke for at barn skal få utdelt jodtabletter.

Les mer om atomberedskap og utdeling av jodtabletter på Oslo kommunes nettsider

 

Elektronisk samtykkeskjema for utdeling av jodtabletter til elevene finner du her:

Elektronisk samtykkeskjema

Mer info finner du her på siden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet