Hovedseksjon

Språk, samfunnsfag og økonomi

Sterkt faglig fokus
 • Engelsk,
 • Tysk
 • Spansk
 • Fransk 
 • Japansk
 • Polsk, kinesisk, italiensk, tegnspråk, latin og russisk kan tas på kveldstid på andre skoler
 • Samfunnsøkonomi 1 og 2
 • Næringslivsøkonomi
 • Markedsføring og ledelse 1 og 2
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
 • Rettslære 1 og 2
 • Historie og filosofi 1 og 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap (nytt fag høsten 2023)
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Psykologi

VelkommenTilOhg (1).jpeg

Her er noen videosnutter:

Rettslære

Samfunnsøkonomi

Tverrfaglig prosjekt