Hovedseksjon

Elevrådet

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitsvalgt og en vararepresentant. Den tillitsvalgte representerer klassen i elevrådet. Det er de tillitsvalgte som tar beslutningene, mens det er elevrådsstyret og arbeidsgruppene som utfører dem.

Elevrådet ledes av elevrådsstyret. Elevrådsstyret velges på årsmøtet, som er rundt årsskiftet. Dermed sørger man for overlapp mellom det gamle og det nye styret, frem til sommeren. På den måten får man utnyttet den erfaring det gamle styret sitter inne med. Elevrådsstyret har møte med ledelsen hver fjortende dag for å utveksle informasjon, og et godt samarbeid.

OHG ble kåret til ÅRETS ELEVRÅD 2018!! Prisen - og 10.000 kr - ble delt ut på Elevkonferansen 2018 i regi av Elevorganisasjonen i Oslo og UDA i dag. I juryens begrunnelse ble blant annet skolens systematiske og strukturerte elevrådsarbeid og årshjul trukket frem, det tette samarbeidet med ledelsen samt skolens prioriterte satsning fremover på «varm skole». Spesielt nye initiativer som Elevenes dag, trinnmøter mellom elever og ledelsen, nye elevorganisasjoner og en ekstra satsning og fokus på inkludering og klassemiljø ble fremhevet. Vi er svært ydmyke og stolte over å få denne prisen. Dette forplikter og gir ekstra motivasjon - det er et klart fokus fremover å fortsatt  forsterke det sosialpedagogiske arbeidet på OHG.

Elevrådsrepresentanter for skoleåret 2020/2021:

Pia Engemoen Aasland - leder
Peder Ulrichsen Helseth - nestleder
Clemens Tveitan - sekretær
Hermine Arstal Johansen - sosialansvarlig

Noen av Elevrådets oppgaver som skaper trivsel på OHG:

  • Elevrådet er det sentrale bindeleddet mellom elevene og ledelsen
  • Ukentlige møter med ledelsen
  • Planlegging av neste skoleår, f.eks. skolens årsplan, prøveplan, velkomstprogrammet for nye elever og fremforhandlet avtale om levering av skoleklær
  • Promotering av skoleklær ved profesjonell catwalk i aulaen
  • Planlegging før gjennomføring av viktige elevundersøkelser
  • Samarbeid mellom elevrådet og de andre elevorganisasjonene for å øke elevenes innflytelse og trivsel
  • Arrangementer som fredagsradio, kaffemorgen, gløggmorgen og allmøter i aulaen.