Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådslederne

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitsvalgt og en vararepresentant. Den tillitsvalgte representerer klassen i elevrådet. Det er de tillitsvalgte som tar beslutningene, mens det er elevrådsstyret og arbeidsgruppene som utfører dem.

Elevrådet ledes av elevrådsstyret. Elevrådsstyret velges på årsmøtet, som er rundt årsskiftet. Dermed sørger man for overlapp mellom det gamle og det nye styret, frem til sommeren. På den måten får man utnyttet den erfaring det gamle styret sitter inne med. Elevrådsstyret har møte med ledelsen hver fjortende dag for å utveksle informasjon, og et godt samarbeid.

OHG ble kåret til ÅRETS ELEVRÅD 2018!! Prisen - og 10.000 kr - ble delt ut på Elevkonferansen 2018 i regi av Elevorganisasjonen i Oslo og UDA i dag. I juryens begrunnelse ble blant annet skolens systematiske og strukturerte elevrådsarbeid og årshjul trukket frem, det tette samarbeidet med ledelsen samt skolens prioriterte satsning fremover på «varm skole». Spesielt nye initiativer som Elevenes dag, trinnmøter mellom elever og ledelsen, nye elevorganisasjoner og en ekstra satsning og fokus på inkludering og klassemiljø ble fremhevet. Vi er svært ydmyke og stolte over å få denne prisen. Dette forplikter og gir ekstra motivasjon - det er et klart fokus fremover å fortsatt  forsterke det sosialpedagogiske arbeidet på OHG.

Elevrådsstyret skoleåret 2022/2023:

Camilla Ekerholt - leder
Håkon Flåten - leder
Kenza Istaleb - styremedlem
Sophia Downing - styremedlem
Alexander B. Aasebø - styremedlem

Noen av Elevrådets oppgaver som skaper trivsel på OHG:

  • Elevrådet er det sentrale bindeleddet mellom elevene og ledelsen
  • Møter annenhver uke
  • Planlegging av neste skoleår, f.eks. skolens årsplan og velkomstprogrammet for nye elever
  • Planlegging før gjennomføring av viktige elevundersøkelser
  • Samarbeid mellom elevrådet og de andre elevorganisasjonene for å øke elevenes innflytelse og trivsel