Hovedseksjon

IKT og skole-PC

Lenovo 380

Generelt
Eleven leier pc i 3 år. Etter 3 år omgjøres pc til å bli privat eid.
Om eleven ikke ønsker å beholde pc-en, blir den reserve-pc eller donert til vårt humanitære U-prosjekt i Impande.
Eleven skal ha med pc-en på skolen til bruk i undervisningen, vi låner kun ut pc-er ved reparasjon.
Eleven skal logge på å sjekke ohg.vgs.no/Melding og mail daglig for å få tak i relevant informasjon.
Eleven bør bruke avslutt knappen på pc-en på slutten av hver dag for å få med oppdateringer.


Elevens brukerkonto til Osloskolen
Konto kan bli sperret for kortere eller lengre tidsrom som følge av uønsket elektronisk adferd.


Backup
Eleven er selv ansvarlig for å ta backup av sine dokumenter.
Det betyr å bruke programmet One Drive og laste opp dokumenter og filer der.
Leveres pc-en til IKT kontoret for service vil den ofte bli reinstallert uten forvarsel, derfor husk å ta bakcup av dine dokumenter til onedrive daglig.


Tap og skade
Pc-en er ikke forsikret, og eleven er derfor ansvarlig for de skader som oppstår på pc-en.
Eleven er også ansvarlig for å erstatte pc-en hvis den blir stjålet.
Bruke av pc-skap skjer altså på eget ansvar.
Ved skade og tap skal tap/skade-skjema fylles ut og leveres umiddelbart til IKT kontoret.
Skjemaet kan lastes ned fra ohg.vgs.no eller hentes på IKT kontoret.
Datamaskinen skal ikke legges igjen i klasserom eller i fellesområder.
Hvis IKT-kontoret får inn pc-er som er lagt igjen, får eleven ordensanmerkning.


Pris på tap av pc
Fra 3500 kroner til 5800 kroner avheng i av modell.


Foresatte: Elektronisk tilgang til informasjon etter fylte 18 år
Foresatte vil automatisk miste foresatt-tilgangen i alle systemer når eleven fyller 18 år. Deretter kan eleven selv velge å gi foresatte tilgangen tilbake igjen. Eleven må godkjenne foresattes tilgang elektronisk, med sin bruker, i portalen. Dette kan ikke overstyres av skolen.

IKT-seksjonen

IKT 1 Kristian Rygge

kristian.rygge@osloskolen.no

IKT 2 Denis Rusanovski

denis.rusanovski@osloskolen.no

IKT Lærling Mikolaj Stepien

mikolaj.stepien@osloskolen.no 

 

 

Ny lader til skole-PC

Du har selv ansvar for å skaffe ny lader hvis din er borte.

Laderen kan bestilles hos Dustin

Du kan også send mail til: order@dustinhome.no. Legg til kontaktinformasjon og PC-modell.