Hovedseksjon

Elevforeninger

Elevrådet

Ved alle videregående skoler skal det være et elevråd. Elevrådet består av to tillitsvalgte fra hver klasse og blir valgt i samarbeidsøkten i august/september hvert år. Elevrådet arbeider med spørsmål knyttet til arbeidsmiljøet og velferdsinteressene til elevene. Elevrådet har ikke vedtaksrett i skolesamfunnet, men kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
Elevrådet har et elevrådsstyre med 7 - 9 medlemmer. Valg av leder og representanter fra Vg2 og Vg3 blir gjort i juni. Supplering for elever fra Vg1 gjennomføres i september. Elevrådet og Mercur har kontor på rom 413.

Mercur

Mercur er OHGs elevsamfunn. Allerede i 1877 ble elevsamfunnet stiftet, og det fikk navn etter handelens og kjøpmennenes gud i den romerske religionen. Mercur står for de sosiale innslagene ved skolen og arrangerer møter og tilstelninger som Halloween, grøtfest, St. Lucia, Velentinedag, påskerebus m.m. Mercur har et styre som velges hver høst.

Idrettslaget

Alle klasser skal ha en idrettsrepresentant som velges samtidig med tillitselevene til elevrådet. Et styre for idrettslaget velges hver høst, og samarbeider med kroppsøvingslærer Maren Hauge Johansen om turneringer og aktiviteter, deriblant høstaktivitetsdagen i første halvdel av september.

Årboken

Hvert år gir elevene i årbokredaksjonen ut "Skolens årbok". Redaksjonen velges ved skolestart.

Elevaktiviteter

Skolen har egen sjakk-klubb, debattklubb og bordtennis og på Skaperverkstedet har elevene perleklubb og andre kreative aktiviteter.

OHG-revyen

Fire revysjefer starter allerede på våren med forberedelse til revypremiere i januar året etter. Audition for å kunne bli skuespiller / danser foregår i august / september. Rekruttering til de ulike gruppene foregå samtidig. Det er behov for alle slags talenter.

 

Foreninger

  • Elevrådet med elevrådsstyret
  • Mercur
  • Idrettslag
  • Årbok
  • OHG-revyen
  • Markedsførings- /profilgruppen