Hovedseksjon

Skolens historie

Akvarell av skolebygningen

Fra den første merkantile utdanning i Norge til vanlig videregående skole

De første 22 elevene ble uteksaminert i 1877. Skolen ga den gang den høyeste merkantile utdanningen man kunne få i Norge. Det gjorde den frem til etableringen av Norges Handelshøyskole i Bergen i 1936. Elevtallet har økt jevnt og trutt siden da, ikke minst etter at Økonomisk Gymnasium ble en realitet i 1950. Nå ble de økonomisk/merkantile fagene anerkjent på linje med de tradisjonelle artiumsfagene, og eksamen ved skolen ga rett til å studere ved universiteter og høgskoler.

Økonomisk Gymnasium ble en populær linje, og etter få år ble den også innført ved en rekke av de tradisjonelle gymnasiene. De første elevene etter den nye studieretningen for allmenne fag ble opptatt i 1977, og det første kullet uteksaminert i 1980. I 1991 ble Frogner videregående skole lagt ned, og studieretning for handels- og kontorfag ble overført til Oslo Handelsgymnasium.

Skolen har i dag ni paralleller på Vg1, ti på Vg2 og ti på Vg3 studiespesialisering, og to klasser på Vg1 og én på Vg2 salg, service og reiseliv. I tillegg har skolen tilbud til elever som trenger spesielt tilrettelagt opplæring, og to forberedende Vg1- grupper for minoritetsspråklige elever.

OHG har en spesiell skolehistorie

Da Oslo Handelsgymnasium ble opprettet i 1875, hadde det lokaler i Rosenkrantz gt. 7. Senere huset Munchsgt. 4 skolens elever, før den nåværende bygningen ble tatt i bruk i 1946. Da hadde skolen vært brukt som kommandosentral for tyskerne gjennom hele krigen. Tyskerne anla også en bunker under skolegården. Denne bunkeren rommer i dag et lite museum. Dette kan du lese mer om på skolens hjemmeside. Bygningen er tegnet av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas, og ble for en stor del finansiert gjennom private fond og donasjoner.

Oslo Handelsgymnasium har en helt spesiell plass i Oslos skolehistorie. De aller fleste elevene som har gått ut fra aulaen etter endt skolegang, ser da også tilbake på skoletiden ved OHG med stor glede. Kunnskap, vennskap og fellesskap er noen sentrale opplevelser, enten man hadde spurt elever i 1875 eller de som går her i dag. Slike gode minner formidles av de som tidligere har gått på OHG. Resultatet ser vi mange eksempler på, ikke minst ved at barn av tidligere elever velger OHG i dag. Mange dyktige mennesker sier de har fått sitt fundament her. Det er vi stolte over å høre.

Tradisjonsrik og fremtidsrettet

Oslo Handelsgymnasium har stått overfor mange og store utfordringer, men har alltid tenkt offensivt. Dette er en av grunnene til at skolen har opprettholdt sitt gode rykte. Fortsatt hersker orden og disiplin, men skolen er også opptatt av nytenkning, og av å tilpasse undervisningen til tidens nye krav. Skolen ønsker å legge til rette for varierte og differensierte arbeidsformer, og dette er en av grunnene til at vi har organisert skoledagen i økter og fagdager. Vi vet vi har mange flinke elever, og vi vil at dere skal få brukt ressursene deres hos oss.