Om studiespesialisering

Elev med "elektrisk" hår

Generelt:

Du som velger studiespesialiserg bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Første året (Vg1) har du bare fellesfag (engelsk, matematikkm naturfag, norsk, fremmedspråk, samfunnsfag, grografi og kroppsøving). I 2. og 3. klasse (Vg2 og Vg3) må du velge fordypning innen ett av programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg kan det velges et fag fra programområde idrett.

 Et stort tilbud av programfag:

Skolen har 10 paralleller i Vg1, 9 i Vg2 og 10 i Vg3. Det betyr at vi kan tilby et bredt fagtilbud. Fagene kan etter nærmere regler kombineres, og til sammen gis våre elever store valgmuligheter. Skolen vil fra 2017 - 2018 tilby en spesiell 2-årig programfagpakke i  entreprenørskap, markedsføring og næringslivsøkonomi (på s. 8).

Hvilke fag skolen tilbyr, finner du i rammene til høyre og nedenfor. Du vil også finne lenker med omtale av fagene. Skolens  fagvalgshefte kan også hjelpe deg med valgene.

Informasjon om Vg2 som utvekslingselev i utlandet:

 Det stilles krav til utenlandsoppholdet, blant annet for å tilfredsstille reglene om vitnemål i norsk videregående skole. Notatet gir også noen anbefalinger og en huskeliste for deg som planlegger et år i utlandet.

 

Powerpointpresentasjoner vist på foreldremøtene:

16.11 Presentasjon for Vg3 02.11.2016

16.11 Fagvalgsorientering på foreldremøte for Vg1 21.11.2016

16.11 Fagvalgsorientering på foreldremøte for Vg2 29.11.2016

 

 

 

 

 

 

3. Programområde idrett

Drawing of a city

1. Programområde realfag

Skal du bli veterinær, tannlege, lege, farmasøyt eller ingeniør, må du velge realfag. Realfag passer imidlertid for alle som er nysgjerrige på verden rundt seg, og er interessert i problemstillinger knyttet til natur og miljø, matematikk, teknologi, samfunn og fenomener i dagliglivet.

Drawing of a city

2. Programområde språk, samfunnsfag og økonomi

I tillegg til å skaffe deg fordypning i flere språk, kan dette programområdet gi deg innsikt i hvordan ulike sider av samfunnet, næringslivet, organisasjoner og institusjoner er bygd opp og fungerer.

Drawing of a city