Ledelsen ved OHG

Rektor:

Camilla K. Mehl
Mobil tlf.  911 00 812
camilla.mehl@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor:

Tone Fairway
Eksamensansvarlig og trinnleder Vg1
Mobil tlf.  916 10 554
one.fairway@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder:

Harald Skottene
Humanistiske fag
Mobil tlf.  922 89 058
harald.skottene@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder:

Ane Berg Tomter
Realfag og trinnleder Vg2
Mobil tlf. 906 70 182
Ane.Tomter@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Åshild L. Andersen
Økononomiske fag og trinnleder Salg, service og reiseliv
Mobil tlf.  926 59 034
ashild.andersen@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder:

Sissel Marie Lone
Språkfag og trinnleder forberedende Vg1
Mobil tlf.  901 30 786
Sissel.Lone@ude.oslo.kommune.no

Studieleder:

Nils-Helge Rud
Inntak, vitnemål og fagvalg
Trinnleder Vg3
Mobil tlf.  908 74 085
nils-helge.rud@ude.oslo.kommune.no

Leder for elevtjenester:

Karoline Bakke Holmgren (foreldrepermisjon frem til 01.04.2021 )
karoline.bakke.holmgren@ude.oslo.kommune.no