Hovedseksjon

Ledelsen ved OHG

Rektor:

Camilla K. Mehl
Mobil tlf.  911 00 812
camilla.mehl@osloskolen.no

Assisterende rektor:

Tone Fairway
Eksamensansvarlig og trinnleder Vg3
Mobil tlf.  916 10 554
tone.fairway@osloskolen.no

Prosjektleder:

Harald Skottene
Mobil tlf.  922 89 058
harald.skottene@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Linn Abrahamsen Blomfeldt
Humanistiske fag og trinnleder Vg2 ST
Mobil tlf.  452 67 520
linn.blomfeldt@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Ane Berg Tomter
Realfag og trinnleder Vg1 ST
Mobil tlf. 906 70 182
Ane.Tomter@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Åshild L. Andersen
Økononomiske fag og trinnleder Salg, service og reiseliv
Mobil tlf.  926 59 034
ashild.andersen@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Petra Kryskiewicz
Språkfag og trinnleder forberedende Vg1
Mobil tlf.  954 96 088
petra.kryskiewicz@osloskolen.no

Studieleder:

Nils-Helge Rud
Inntak, vitnemål og fagvalg
Mobil tlf.  908 74 085
nils-helge.rud@osloskolen.no