Hovedseksjon

Ledelsen ved OHG

Fungerende rektor:

Tone Fairway

Eksamensansvarlig
Mobil tlf.  916 10 554
tone.fairway@osloskolen.no

Fungerende assisterende rektor:

Nils-Helge Rud

Inntak, vitnemål og fagvalg
Mobil tlf.  908 74 085
nils-helge.rud@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Linn Abrahamsen Blomfeldt

Humanistiske fag og trinnleder Vg3
Mobil tlf.  452 67 520
linn.blomfeldt@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Ane Berg Tomter

Realfag og trinnleder Vg1 ST
Mobil tlf. 906 70 182
Ane.Tomter@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Åshild L. Andersen

Økononomiske fag og trinnleder Salg, service og reiseliv
Mobil tlf.  926 59 034
ashild.andersen@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Petra Kryskiewicz

Språkfag og trinnleder Vg2 ST og forberedende Vg1
Mobil tlf.  954 96 088
petra.kryskiewicz@osloskolen.no