Hovedseksjon

Ledelsen ved OHG

Rektor:

Tone Fairway

Mobil tlf.  916 10 554
tone.fairway@osloskolen.no

Assisterende rektor

Taran Leifson

Eksamensansvarlig og trinnleder vg1
Kroppsøving
Mobil tlf. 476 67 833
taran.leifson@osloskolen.no 

Studieleder:

Nils-Helge Rud

Inntak, vitnemål og fagvalg
Mobil tlf.  908 74 085
nils-helge.rud@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Linn Abrahamsen Blomfeldt

Humanistiske fag og trinnleder Vg3
Mobil tlf.  452 67 520
linn.blomfeldt@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Ane Berg Tomter

Realfag og trinnleder Vg2 ST
Mobil tlf. 906 70 182
Ane.Tomter@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Åshild L. Andersen

Økononomiske fag og trinnleder Salg, service og reiseliv
Mobil tlf.  926 59 034
ashild.andersen@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Petra Kryskiewicz

Språkfag og trinnleder forberedende Vg1
Mobil tlf.  954 96 088
petra.kryskiewicz@osloskolen.no

Avdelingsleder:

Espen Halvorsen

Leder for elevtjenesten
Mobil tlf. 90077273
espen.halvorsen@osloskolen.no