Hovedseksjon

Morsmålseksamen (eksamen i fremmedspråk)

Morsmålseksamen er en vanlig eksamen å ta for elever som snakker et annet språk enn norsk og engelsk hjemme, men det er viktig å kunne lese og skrive for å bestå eksamen også.

Hvilke språk kan man ta eksamen i?

Dette avgjøres av utdanningsdirektoratet og oppdatert liste finnes på udir.no. Språk det gis undervisning i må du normalt melde deg opp i på privatist.inschool.visma.no (og betale selv) om du ikke vil ha faget på skolen, men spør eksamensansvarlig om dette gjelder deg.

Hvilket nivå må jeg ta?

Det er tre forskjellige nivåer - nivå I er enklest og nivå III er vanskeligst. For å erstatte fremmedspråk, må du bestå nivå I hvis du hadde karakter i et annet fremmedspråk på ungdomsskolen og nivå II hvis du f.eks. hadde fordypning i norsk/engelsk i stedet for annet fremmedspråk på ungdomsskolen. Læreplanen er den samme uansett hvilke språk det gjelder, og vanskelighetsgraden kan du dermed se i læreplanen.

Må jeg ha fremmedspråk på videregående hvis jeg ikke har tatt "morsmålseksamen" ennå?

Dette avgjør skolene selv. Hos oss på Oslo Handelsgymnasium kan du melde deg ut av fremmedspråkundervisningen hvis du er 100% sikker på at du klarer å bestå både muntlig og skriftlig eksamen på riktig nivå og å melde deg opp selv på riktig tidspunkt. Hvis du er under 18 år, krever vi underskrift fra foresatte. 

Hvordan melder jeg meg ut av fremmedspråk som elev?

Hvis du allerede har bestått riktig nivå av "morsmålseksamen", kan du sende en mail til studieleder for å melde deg ut (nils-helge.rud@osloskolen.no). Hvis du ikke har bestått "morsmålseksamen" ennå, må du levere skjema med underskrift fra deg selv og foresatte. Du må vente på svar eller til du ser faget forsvinne fra VIS før du slutter i faget. Hvis du slutter å gå til undervisningen i fremmedspråk før du er skrevet ut, vil ikke fraværet bli slettet. Skjema utmelding fremmedspråk.docx finner du her, skriv ut, fyll inn og lever i resepsjonen.

Hva skjer med fraværet i fremmedspråk hvis jeg slutter?

Fraværet blir stående i systemet og på vitnemålet.

Hvordan melder jeg meg opp til "morsmålseksamen"?

Følg med på melding i portalen i august. Der vil du få instruks om når og hvor du melder deg opp. Hvis du går glipp av denne meldingen og ikke får meldt deg opp hos oss, må du melde deg opp og betale selv på privatist.inschool.visma.no (fristen er normalt 15.september og 1.februar, men det må sjekkes hvert semester) hvis du ikke kan vente til neste oppmelding. Ta kontakt med eksamensansvarlig (tone.fairway@osloskolen.no) hvis du er usikker.

  • Dato for skriftlig eksamen får du når du melder deg opp. Datoene ligger alltid tilgjengelig på udir.no i god tid ved skolestart.
  • Dato og sted for muntlig eksamen får du melding om på privatist.inschool.visma.no innen 1.november (høst) og 1.april (vår) og du er selv ansvarlig for å innhente informasjonen. Hvis du ikke har hørt noe innen disse datoene, må du selv ta kontakt med eksamensansvarlig.
  • Du får bare melde deg opp én gang hos oss (gratis) i samme nivå, og du får ikke melde deg opp i et lavere nivå enn du trenger for å få vitnemål.   

Hva skjer hvis jeg ikke møter?

Da må du melde deg opp på privatist.inschool.visma.no og betale selv neste gang, med mindre du har legeerklæing på sykdom. 

Dato for skriftlig eksamen får du når du melder deg opp. Datoene ligger alltid tilgjengelig på udir.no i god tid.

Skolen får beskjed om tid og sted for muntlig eksamen innen 1.november (høst) og 1.april (vår) og du er selv ansvarlig for å innhente informasjonen i tide. Hvis du ikke har hørt noe innen disse datoene, må du selv ta kontakt med eksamensansvarlig.

Må jeg bestå både skriftlig og muntlig eksamen på samme nivå?

Ja, du får ikke faget med på vitnemålet om du ikke har både muntlig og skriftlig fra samme nivå. Du kan for eksempel ikke ha skriftlig karakter fra nivå II og muntlig karakter fra nivå III på vitnemålet. Men du kan ta muntlig og skriftlig eksamen i forskjellig termin.

Hvor mange karakterer kommer på vitnemålet?

To karakterer - den munlig og den skriftlige - blir skrevet på vitnemålet. Selv om du har tatt eksamen på flere nivå, er det bare karakterene fra høyeste nivå som kommer på vitnemålet.

Hvor mange ekstrapoeng får jeg?

Alt over minimum av fremmedspråk gir ekstrapoeng. Hvis du for eksempel tar nivå II får du 0,5 poeng hvis du hadde tysk på ungdomsskolen og ikke har fremmedspråk på videregående, og 0 poeng om du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen og ikke har fremmedspråk på videregående. Du får alltid 1 poeng for nivå III.

Eksempel:

  • fremmedspråk på ungdomsskolen + nivå I = nok fremmedspråk for vitnemål men ingen ekstrapoeng.
  • fremmedspråk på ungdomsskolen + nivå II = nok fremmedspråk for vitnemål + 0,5 poeng.
  • fremmedspråkpå ungdomsskolen + nivå III = nok fremmedspråk for vitnemål + 1,5 poeng.
  • engelsk/norsk fordypning på ungdomsskolen + nivå II = nok fremmedspråk for vitnemål men ingen ekstrapoeng.
  • engelsk/norsk fordypning på ungdomsskolen + nivå III = nok fremmedspråk for vitnemål + 1,0 ekstrapoeng.