Samtykkeerklæring

Skjemaet finner du her.

Eleven må gå inn i Portalen og huke av for at foresatte skal få informasjon.