Hovedseksjon

Stipend og lån fra Lånekassen

Husk å søke om stipend  

Hvis du ønsker støtte fra Lånekassen for høstsemesteret, må du søke innen 15. november. Se Lånekassens nettsider for informasjon om hvor mye du kan få i lån og stipend på videregående 

Alle elever har rett til utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipendDu får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Har du allerede fått stipend, behøver du ikke å søke på nytt. 

Det er én felles søknad for stipend og lån, som du finner på www.lanekassen.no/soknader.