Hovedseksjon

Biblioteket

Hva finnes på biblioteket?

Biblioteket har et bredt utvalg av skjønn- og faglitteratur, oppslagsverk, filmer, tegneserier og en del aviser og tidsskrifter. Skjønnlitteratur er stilt opp etter forfatter. Faglitteratur er delt inn på emner. Det finnes egne hyller for litteratur og tegneserier på engelsk, fransk, spansk og tysk, krim og ungdomsbøker, noveller og dikt, en nynorskseksjon, og en liten lettlesthylle. På biblioteket kan du få hjelp med å finne litteratur til skolearbeid, prosjekter, fordypningsoppgaver, underholdning og fritidslesning.

Biblioteket er dessuten utstyrt med mange gode studie- og sitteplasser, stasjonære pc-er, en skanner og en skriver. Du kan bruke bibliotekets egen katalag Websøk, hvor du kan søke i materialet som finnes på biblioteket. Finnes ikke boken i skolens bibliotek, prøv på en av de mange filialene til Deichmanske bibliotek.

Lån av bøker

Alle elever på skolen får låne bøker med hjem. Biblioteket står også for utlån av skolens læremidler. Skolebeviset eller legitimasjon fungerer som lånekort. Du må derfor alltid ha med deg legitimasjon når du vil låne. Lånetiden er  4 uker for bøker, 1 uke for filmer og lydbøker og hele skoleåret for lærebøker.

Kontakt

biblioteket.ohg.vgs@osloskolen.no