Hovedseksjon

Vår profil

Profil

OHG er kanskje den aller største i Norge innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering med mulighet til fordypning både innenfor språk, økonomiske fag og realfag. I tillegg har vi forberedende Vg1-klasser for elever med kort botid i Norge  og grunnskoleopplæring for elever i alderen 16-19 år med kort botid i Norge. Skolen ligger i Oslo sentrum, godt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon med buss, trikk, T-bane og tog.

Skolens profil

Elevene på OHG oppnår gode eksamensresultater, ikke minst grunnet prosjektet "skriving i alle fag" og fokus på høyt læringstrykk. I mange år har elevene våre vært blant de beste i landet i matematikk, engelsk og økonomiske fag. Elevene våre hevder seg godt i en rekke konkurranser. Innenfor realfag har OHG-elever gjort det svært bra i fysikk- og kjemiolympiader, og i Abelkonkurransen i matematikk. Vi har hatt norgesmester i filosofi, og elever og lærer har fått pris i den samfunnsvitenskapelige Holbergkonkurransen. Innenfor Ungt Entreprenørskap og Ungdomsbedrifter har våre elever gått til topps i både fylkesmesterskap, i nasjonale konkurranser og i europamesterskap.

Skolens visjon

Skolens visjon er: Tradisjonsrik og fremtidsrettet med læring i sentrum.

Oslo Handelsgymnasium er en skole der kunnskap utvikles sammen med respekt og dannelse i en atmosfære av trygghet og vennlighet. Vi tar vare på vår spesielle historie og de tradisjoner som er utviklet gjennom mer enn 100 år. OHG er en skole som gjennom involvering av alle grupper utvikler mangfold, endringsvilje, åpenhet og refleksjon.