Hovedseksjon

Universitetsskole

Universitetsskole

OHG har i mange år tatt imot studenter fra Universitetet i Oslo som utdanner seg til å bli lærere. Her har de fremtidige lektorene fått kyndig veiledning fra våre erfarne lærere i de praktiske sidene ved læreryrket. I 2018 utvidet vi dette samarbeidet med Universitet ved søke om status som universitetsskole. I konkurranse med 42 andre skoler, var vi blant de 18 skolene som ble plukket ut. Rektor på Universitetet beskriver de utvalgte universitetsskolene på denne måten:


1. Faglige og pedagogiske foregangsskoler
2. Systematiske i sin tilnærming til forsknings- og utviklingsarbeid
3. Interesserte i samarbeid om utvikling av lærerutdanningen


(Fra universitetsrektor Svein Stølens omtale av de nye universitetsskolene)


Hensikten med samarbeidet med Universitetet er både at vi som skole kan øke lærernes kompetanse og dermed også kvaliteten på elevenes læring, og at studenter og ansatte på Universitetet kan gjøre lærerutdanningen og forskningen på den bedre. På vår skole gjør vi dette gjennom ulike prosjekter:


• I prosjektet "Skriving i alle fag" har vi i en årrekke forberedt våre elever til videre studier ved å lære dem "akademisk skriving". Det vil blant annet si at de lærer å bygge opp tekster på en ryddig måte, bruke kilder riktig og argumentere på overbevisende måter.
• Fagfornyelsen stiller krav til at elevene skal lære om programmering. Våre lærere har fått opplæring på Universitetet i hvordan dette kan gjøres ved bruk av MicroBit i naturfaget.
• På skolens Skaperverksted vil vi ta dette videre i kreativ retning der elevene ved hjelp av 3D-printere eller vinylkuttere kan lage livaktige modeller av f.eks. fordøyelsessystemet i menneskekroppen.
• Skolen har fått økonomisk støtte fra Universitetet til å utvikle en ny utstilling om okkupasjonshistorien i Bunkeren under vår skolegård. Pengene har bl.a. blitt brukt til å utvikle oppgaver og undervisningsopplegg som vil ligge på utstillingens nettside.
• I norskfaget har Universitetet og skolen hatt gjensidig utbytte av samarbeidet: Masterstudenter og forskere har drevet feltarbeid i våre klasserom og fått tilgang på elevtekster til sin forskning, mens de tilbake har gitt lærerne faglig påfyll om utviklingen av faget.


Vi er overbevist om at samarbeidet med Universitetet gir oss faglige og økonomiske ressurser som vil gjøre tilbudet til våre elever enda bedre.