Hovedseksjon

Japansk

Japan

Uke 35 plan

Fellesfag 1, 1. år og programfag 1

Elever må delta i et av de møtene 28. eller 29. august.


28. august mandag:  

Informasjonsmøte og undervisning kl. 16:30 -18:00 på auditorium 5

Vi skal lære japanske bokstaver m. m.

 

30. august onsdag:

Informasjonsmøte og undervisning kl. 16:30 – 18:00 på auditorium 5

Vi skal lære japanske bokstaver m. m.

All undervisning starter 
28. august fellesfag 2. år lærebok «Nihongo på norsk»  
30. august fellesfag 1. år gruppe A + B lærebok «Nihongo på norsk» 
31. august programfag I lærebok «Nihongo på norsk» 
                    programfag II lærebok «Genki 1 + 2» og «Nihongo bumpo» 

Lærer: Megumi Kudo-Hubendick-Fellesfag 1. år gruppe A + B og programfag II 
            Tobias Thune Klæver-Fellesfag 2. år 
            Ane Katarina Witt-Programfag I 

 

 
 
 
 
 
 

Mandag 

 
 
 
 

Tirsdag 

 
 
 
 

Onsdag 

 
 
 
 

Torsdag 

 
 
 
 

Fellesfag 1. år gruppe A kl. 16:30-18:00 rom 104 

 
 

Programfag II kl.16:30-18:15 

 rom 104 

 
 

Fellesfag 1. år gruppe B kl. 16:30-18:00 rom 104 

 
 

Programfag II kl.16:30-18:15  

rom 104 

 
 
 
 

Fellesfag 1. år gruppe B kl. 18:00-19:30 rom 104 

 
 

 

 
 

Fellesfag 1. år gruppe A kl. 18:00-19:30 rom 104 

 
 

 

 
 
 
 

Fellesfag 2. år 

Kl. 16:30-18:00 

Rom 103 

 
 

Fellesfag 2. år 

Kl. 16:30-18:00 
rom 103 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Programfag I 

kl. 16:30-18:15  

rom 102 

 
 

 

 
 

Programfag I  

kl. 16:30-18:15  

rom 102