Bunkeren under skolegården

Nedgang bunkeren

Bunkeren er en vandring i norsk krigshistorie. Oslo Handelsgymnasium var hovedkvarter for Wehrmacht og senere Reichskommissar Terboven under siste verdenskrig. Skolebygningen bærer ennå preg av denne forhistorien, først og fremst ved den store bunkeren under skolegården. Denne har vi gjort om til museum.

Hvorfor ble OHG valgt som hovedkvarter?

På senvinteren 1940 var Oslo Handelsgymnasiums nye bygning nesten ferdigstilt. Meningen var at skolen skulle kunne tas i bruk fra skolestart høsten 1940, men slik skulle det ikke bli.
Ved angrepet 9. april tok den tyske generalstab inn på KNA hotellet (nå Scandic), tvers over gaten for den nye skolebygningen. Den 10. april kom Nikolaus v. Falkenhorst til Fornebo og kjørte derfra til KNA hotellet i Parkveien.Tvers over gaten lå altså det nye handelsgymnasiet – nesten ferdig utbygget – en helt moderne, romslig bygning, meget sentralt beliggende midt i byen. Den første tanken var visstnok å benytte bygningen som kaserne for den tyske flåte, men v. Falkenhorst bestemte raskt at bygningen skulle være Wehrmachts hovedkvarter i Oslo.Det ble truffet en "avtale" med Oslo kommune om at bygningen raskt skulle gjøres ferdig etter den opprinnelige plan.

Bygging av bunkeren

I 1941 ble bunkeren under skoleanlegget bygget. Bunkeren er bygget over 2 etasjer – den øverste etasjen er på kjellernivå. Her var det tilfluktsrom, førstehjelpstasjon, garderober og latriner. Så ble det underjordiske bombesikre tilfluktsrom gravet ut. Kommandosentralen – "Der Befehlstand" – ligger 4-5 meter under jorden og er bombesikker etter 2. verdenskrigs målestokk. Metervis med betong og stål beskytter bunkeren. I bunkeren var det kommunikasjonsrom, radiosendere, matvarelagre, vannbeholdere, feltsenger osv. osv.

Det ble også anlagt en bunker under KNA hotellet, og en korridor under Parkveien bandt de to bunkerne sammen. Den øvre del av bunkeren med tilfluktsrommene etc. har siden krigens slutt vært disponert av skolen til arkiver, lagre etc. Den underjordiske bunkeren var militært område frem til 7. mars 2000 – da ble Oslo Handelsgymnasium overrakt nøklene til den, og vi kunne begynne arbeidet med å skape et krigsmuseum. Norges Hjemmefrontmuseum har ytet oss en enestående hjelp og privatpersoner har stilt opp med gjenstander, aviser, plakater, osv. osv., og sist, men ikke minst gitt oss verdifull informasjon.

Generaloberst Nikolaus v. Falkenhorst "Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen" ble avløst i desember 1944 av generaloberst Lothar Rendulic. Etter en drøy måned ble Rendulic avløst av generaloberst Franz Bøhme (begge disse generalene var østerrikere.) Ved inngangen til 1945 var det ca 370 000 tyske soldater i "Festung Norwegen" – den norske festning. Nazi – Tyskland tapte nå på alle frontavsnitt, og spenningen knyttet seg til hva som ville skje når "Det tredje rikets" siste krampetrekninger kom.

1. februar 1945 flyttet Wehrmachtsledelsen under generaloberst Bøhme til Lillehammer. Samtidig flyttet Reichkommisar Josef Terboven fra stortingsbygningen til Oslo Handelsgymnasiums bygning. En av grunnene til dette var bl.a. bunkeren under Oslo Handelsgymnasium. (Det var intet bunkeranlegg under stortingsbygningen.) Fra 1. februar og til krigens slutt var da Oslo Handelsgymnasiums bygning hovedkvarter for Reichskommissariatet (rikskommissariatet.)

Fra 1. februar 1945 var altså bunkeren gått over fra å være en militærbunker til å bli en fører-bunker for Terboven med stab.

Den 7. og 8. mai kapitulerte Nazi – Tyskland. General Bøhme var lojal mot den tyske regjering under Dønitz og nedla våpnene på norsk jord.

Bygningen ble ikke oppgitt den 8. mai – først den 13. mai forlot tyskerne sitt gamle hovedkvarter. Tyskerne ønsket opprinnelig å overgi bygningen til engelskmennene, men det var meget få allierte soldater i landet umiddelbart etter kapitulasjonen, så forhandlinger ble etablert mellom "gutta på skauen" – "Milorg"- og den tyske bykommandanten.

Stadtkommandant Oslo meddelte så Milorg at de kunne overta bygningen den 13. mai kl.10.00.
Oslo Handelsgymnasiums bygning ble frem til slutten av juni hovedkvarter for hjemmestyrkene.
Oslo Handelsgymnasiums bygning var hovedkvarter for hjemmestyrkene frem til slutten av juni 1945. Da flyttet de engelske soldatene inn i bygningen.

Etter at engelskmennene hadde forlatt bygningen, flyttet amerikanerne inn. Det fortelles bl.a. at de hadde dekorert den nåværende kantinen på en fin og fargerik måte.

Skole siden 1946

I begynnelsen av 1946 forlot den siste soldat Oslo Handelsgymansium, og fra høsten 1946 har det vært skolen som har hatt lokalene. Bygningen var da satt i stand til sitt opprinnelige formål og det var med stolthet og glede Oslo Handelsgymnasium flyttet inn i sitt nye hovedkvarter. Selve innvielsen av bygningen fant sted 8. mai 1947.