Pedagogisk tilsatte

Personalet foran hovedinngangen

Oversikt over klasser med kontaktlærere kan du finne her.

Oversikt over ansatte med e-postadresser

Tilsatte ved OHG

Skolen har i overkant av 100 tilsatte. Tallet inkluderer pedagoger, skoleledere, merkantilt personale, bibliotekar, IKT-avdeling, driftsavdeling, assistenter og renholdere. Bildet er tatt på trappa foran hovedinngangen til skolen med hensikt å si "velkommen til oss".

Drawing of a city