Hovedseksjon

Tilsatte ved OHG

Skolen har i overkant av 100 ansatte. Tallet inkluderer pedagoger, skoleledere, merkantilt personale, bibliotekar, IKT-avdeling, driftsavdeling, assistenter og renholdere.