Hovedseksjon

Tilsatte ved OHG

Skolen har i overkant av 100 ansatte. Tallet inkluderer pedagoger, skoleledere, merkantilt personale, bibliotekar, IKT-avdeling, driftsavdeling, assistenter og renholdere. Bildet er tatt på trappa foran hovedinngangen til skolen med hensikt å si "velkommen til oss".