Hovedseksjon

Grunnskoleopplæring for elever med kort botid i alder 16-19 år

Vi tilbyr nå også grunnsoleopplæring for elever i alderen 16-19 år. Opplæringen fører fram til grunnskoleeksamen med en muntlig og en skriftlig eksamen. Vitnemål fra grunnsoleopplæringen gir rett til å søke opptak til videregående skole.