Hovedseksjon

Skolemiljøtuvalget

SMU skal sørge for at skolen arbeider for å overholde §9A i Opplæringsloven om elevenes psykososiale miljø. SMU skal  påse at skolen har faste rutiner for å følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. eller der noen mistenker brudd på §9A. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU har møter gjennom året,  i samme takt som skolens driftsstyre.

Medlemmer av skolemiljøutvalget høsten 2020:

Ekstern representant Peter Gulbrandsen,
ansattesrepresentant Stine Sollund Løkås,
rektor Camilla K. Mehl og
ass. rektor Tone Fairway
ny 2020-2021, elevrepresentant
ny 2020-2021, elevrepresentant
ny elevrådsleder 2020-2021, observatør