Hovedseksjon

Skolemiljøtuvalget

SMU skal sørge for at skolen arbeider for å overholde §9A i Opplæringsloven om elevenes psykososiale miljø. SMU skal  påse at skolen har faste rutiner for å følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. eller der noen mistenker brudd på §9A. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet. SMU har møter gjennom året,  i samme takt som skolens driftsstyre.

Medlemmer av skolemiljøutvalget høsten 2023:

Ekstern representant Peter Gulbrandsen,
ansattesrepresentant Stine Sollund Løkås,
rektor Tone Fairway
ass. rektor Taran Leifson
elevrepresentant Hedda Ludvicke Kolbjørnsen-Tomassen
elevrepresentant Fabian Emil Collett

Referater