Skolehelsetjenesten

Helsesøster har taushetsplikt.

Eksempler på temaer du kan ta opp:

 • Prevensjon og sex
 • Bekymring for en venn
 • Prestasjonsangst
 • Klamydiatesting
 • Homofili
 • Kosthold
 • Utfordringer i familien
 • Overgrep
 • Rusmidler
 • Ensomhet
 • Søvnproblemer
 • Hodepine
 • Kjærlighet,
 • At du føler deg trist og lei

Helsesøster har nær kontakt med psykolog og våre fire rådgivere. Psykolog fra pedagogisk-psykologisk tjeneste er på skolen hver mandag. Psykologen jobber spesielt med spørsmål knyttet til elever med ulike lærevansker, kartlegging rundt dette, samt utredning av behov for speisalundervisning. Hver mandag har skolen i tillegg besøk av en psykologspesialist fra BUP Vest. Hun brukes når elevene strever med sin psykiske helse.

Helsestasjon for ungdom

Helsesøster jobber også på Helsestasjon for ungdom i Frogner bydel som ligger på Solli plass. Den har åpen hver tirsdag fra kl. 1530 - 1830. Der er det tre helsesøstre, to leger og to psykologer som jobber. De kan hjelpe med fysisk, psykisk og seksuell helse.

Les mer om Helsestasjonen for ungdom bydel Frogner på Facebook.

Helsestasjon for ungdom tilbyr også vaksine mot hjernehinnebetennelse til "ungdom som skal delta aktivt i russefeiring til våren". Informasjon om vaksinen, frister, betaling etc. kan du lese her: Frist for betaling er tirsdag 31. januar, og vaksinering vil foregå mandag 13. februar kl. 1130 - 1500 på helsesøster Siv Skovlis kontor på Oslo Handelsgymnasium.

Les mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommune på Oslo kommunes nettsider

Kontaktinformasjon til helsetjenesten:

Helsesykepleier: Siv Skovli -  kan treffes på

  Ergoterapeut: Trude Wabakken

 • telefon: 90 82 55 29

e-post: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no

Ruskonsulent Ung: Ø. Aleksander Schmidt

 • telefon: 46 80 48 67

e-post: 
aleksander.schmidt@bfr.oslo.kommune.no