Fravær fra undervisningen

De fleste presiseringer har vi fått fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten i Oslo. I tillegg har vi måttet lage noen lokale tilpassninger for skolen vår.        

Oslo Handelsgymnasium har samlet våre retningsllinjer for oppfølging av fraværsgrensen i ett dokument,  hvor vi har en gjennomgang av skolens retningslinjer for fravær. Der kan du lese om fraværsgrensens innhold, mulige konsekvenser fravær kan få, samt lokale tolkninger.

Utdanningseaten har også kommentert fraværsgrensen.

Hvis du skal være borte fra skolen, skal det leveres en melding om fravær til kontaktlærer. Dette kan gjelde dags- eller ukesfravær pga. reise, medisinske grunner, religiøse høytider, begravelse m.m. Les nøye om hvordan fravær skal dokumenteres.

Brukermanual for hvordan foresatte kan følge med på elevens fravær.