Hovedseksjon

Fravær fra undervisningen

De fleste presiseringer har vi fått fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten i Oslo. I tillegg har vi måttet lage noen lokale tilpassninger for skolen vår.        

Oslo Handelsgymnasium har samlet våre retningsllinjer for oppfølging av fraværsgrensen i ett dokument,  hvor vi har en gjennomgang av skolens retningslinjer for fravær. Der kan du lese om fraværsgrensens innhold, mulige konsekvenser fravær kan få, fratrekk av fravær, samt lokale tolkninger.

Utdanningseaten har også kommentert fraværsgrensen.

Hvis du skal være borte fra skolen, skal det leveres en melding om fravær til kontaktlærer i god tid. Dette kan gjelde dags- eller ukesfravær pga. reise, medisinske grunner, religiøse høytider, begravelse m.m.  Dersom fraværet skal unntas fraværsregelen, må dokumentasjon for sykdom o.l. alltid leveres kontaktlærer. Les nøye om hvordan fravær skal dokumenteres.