Rådgivere og helsetjenesten

Rådgivere:

Minoritetsrådgiver:

 

Helsesøster:

Siv Skovli, rom 115,

siv.skovli@bfr.oslo.kommune.no

Tlf. 469 42 559

Fysioterapeut:

Elin Kvaale

elin.kvaale@bfr.oslo.kommune.no

Tlf: . 95 06 21 16

Ergoterapeut:

Trude Wabakken

trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no

Tlf. 908 25 529

PPT:

Heidi Borling, rom 226, hver mandag, mobil 98402816.

Psykologspesialist:

Caroline Rostrup, rom 312, fra BUP Vest, hver mandag. Henvisning via rådgiver / helsesøster.

 

Se også

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/skolehelsetjenesten/