Rådgivere og helsetjenesten

Rådgivere:

Tone Fairway (fungerende),
Ansvar for Vg1 ST
tone.fairway@ude.oslo.kommune.no
Rom 227 c

Olav Birkeland
Ansvar for Vg2 ST og forberedende Vg1
olav.birkeland@ude.oslo.kommune.no
Rom 112 b

Stine Brubak Moltzau
Ansvar for Vg3 ST og Vg2 SE
stine.brubak.moltzau@ude.oslo.kommune.no
Rom 112 c

Leder for elevtjenesten og rådgiver for Vg1 SE
Karoline Bakke Holmgren
karoline.bakke.holmgren@ude.oslo.kommune.no

Minoritetsrådgiver:

Hero Karimi
hero.karimi@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 404 30 762
Rom 112 a

Helsesykepleier:

Siv Skovli
siv.skovli@bfr.oslo.kommune.no
Tlf. 469 42 559
Rom 115

Fysioterapeut:

Elin Kvaale
elin.kvaale@bfr.oslo.kommune.no
Tlf. 95 06 21 16

Ergoterapeut:

Trude Wabakken
trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no
Tlf. 908 25 529

PPT:

Nina Dalan
Nina.Dalan@ude.oslo.kommune.no

Psykolog:

Caroline Rostrup
Rom 312, fra BUP Vest, tilgjengelig hver mandag. Henvisning via rådgiver / helsesykepleier