Rådgivere og helsetjenesten

Rådgivere:

Helsesøster:

Tone Bjørnson Aanderaa, rom 112 c.

tonebjornson.aanderaa@bfr.oslo.kommune.no 

Se også

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/skolehelsetjenesten/

 

Psykologer:

  • Lars Halse Kneppe, rom 226, fra PPT, hver mandag.
  • Jonas Paulsen, rom 327, fra BUP Vest, hver mandag.