Rådgivere og helsetjenesten

Rådgivere:

Helsesøster:

Tone Bjørnson Aanderaa, rom 112 c.

tonebjornson.aanderaa@bfr.oslo.kommune.no 

Helsebror:

Per Arthur Andersen er her på tirsdager, rom 311.

Fysioterapeut:

Elin Kvaale

elin.kvaale@bfr.oslo.kommune.no

Tlf: . 95 06 21 16

Ergoterapeut:

Trude Wabakken

trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no

Tlf. 908 25 529

 

Se også

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/skolehelsetjenesten/

 

Psykologer:

  • Heidi Borling, rom 226, fra PPP, hver mandag.
  • Ingvild Rongved, rom 327, fra BUP Vest, hver mandag.