Hovedseksjon

Strategisk plan

Akvarell av skolebygningen

Skolens strategiske plan blir godkjent av Driftsstyret hver januar. Etter godkjenning har vi laget en verbalutgave som vi kaller Handlingsplan for skoleutvikling på OHG 2024 .pdf