Strategisk plan

Akvarell av skolebygningen

Skolens strategiske plan blir godkjent av Driftsstyret hver januar. Etter godkjenning har vi laget en verbalutgave som vi kaller Handlingsplan for skoleutvikling på OHG 2020-2021.pdf