Skolestart elever

Ma. 19.8.

De ulike trinnene starter til ulike tidspunkt.

Vg1: Kl. 09.00

Vg2 og Vg3: Kl. 12.00