Hovedseksjon

Foreldremøte for Vg2 ST og Vg2 SR

To. 13.10.

18:0021:00

Faglærere, kontaktlærere, rådgiver og ledelsen deltar.